Naturhistorier - ud i naturen....

Naturpleje – styrker naturen

Alle Naturmælks landmænd arbejder målrettet på at genskabe, udbygge og vedligeholde naturen på deres gårde. Det sker gennem oprettelse af små oaser, vandhuller og beplantninger. Alle disse tiltag er med til at skabe levesteder for den vilde flora og fauna. Dermed er Naturmælk med til at støtte mangfoldigheden i vores fælles natur.

Den grønne frø

Kabbelejer

Agerhønen

Stenbrækken

Bomlærken

Vagtlen

Hare

Stæren

Benbræk

Hjertegræs

Sommerfugl

Maj-gøgeurten

Sløruglen

Tårnfalken

Kærsangeren

Løvfrøen

Hvepsevågen

Græsningsskov

Krondyr

Den røde glente

Den gamle nattergal