30 år med økologi – og stadig visionære…

De første økologiske landmænd, der etablerede Naturmælk i Sønderjylland tilbage i 1994, skabte mejeriet på baggrund af en arbejdsfilosofi, der bygger på læresætningen om at ”vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn”. Denne læresætning er stadig essentiel i måden hvorpå de nu 30 landmænd, deres familier, deres landbrug og mejeriet Naturmælk agerer; et hensyntagen til den jord, der dyrkes i alle led i værdikæden.

Økologi er for alle parter meget mere end en dyrkningsform. Det er en holdning til at ville noget mere og bedre end økologien, som vi kender den i dag.

Alle i fællesskabet omkring Naturmælk har igennem de seneste 30 år arbejdet for en økologiske og bæredygtig virksomhed – på den individuelle bedrift og på mejeriet. Og hver dag arbejdes der fortsat på  at skabe de sundeste mejeriprodukter med de største smagsoplevelser. Og det arbejde fortsættes..

Vi har en drøm….

Nu åbner vi et vindue til de næste 30 år frem i tiden- og drømmer os hen sammen med Naturmælk og de landmænd, der dagligt leverer deres økologiske mælk til mejeriet.

Her vil vi opleve at langt de fleste af Naturmælks landmænd i hverdagen gør brug af resultaterne af RISE analyserne – og arbejder konstruktivt med at sætte nye mål. Naturplanerne arbejdes der fortsat med, for at sikre en vedvarende positiv holdning til den omkringliggende natur. Landmændene fodrer udelukkende med dansk foder, idet 100 % sporbarhed er af høj vigtighed for såvel producent som for kunderne. Vindmøller, eller andre alternative energiformer er opført på de fleste af gårdene, og samtidig er der etableret endnu flere privat etablerede biogasanlæg. Den bæredygtige økonomi er forankret på alle gårdene; de økologiske landmænd med deres familier oplever også derigennem en bedre livskvalitet. Og alle dyrene har det fortsat godt.

Mejeriet har gennemgået radikale forandringer i form af andre energikilder til driften og derigennem en højere økonomisk effektivitet. Størstedelen af emballagerne fremstilles af miljøvenlige, nedbrydelige materialer – eller måske er mejeriet blevet 60% emballagefri? Mejeriet har sammen med en del af landmændene etableret produktionsfællesskaber i 3. landene –  og er derigennem selvforsynende med frugt, bær o lign. som ingrediens til syrnede produkter. Og Naturmælk er fortsat en arbejdsplads, der tiltrækker medarbejdere, der ønsker at være en del af et bæredygtigt og udviklende fællesskab.

Dette er lidt af drømmen, der sagtens kan blive til virkelighed.

VIL DU VIDE MERE?

En håndfuld økologiske landmænd, beliggende i det sydlige Sønderjylland, etablerede tilbage i 1994 Naturmælk, som et andelsejet mejeri. Selve mejeribygningen er + 125 år, beliggende omgivet af marker, lidt udenfor Tinglev by.

I alt ejer 43 økologiske landmænd Naturmælk og dermed også Øllingegaard mejeri. der er en del af Naturmælk. De økologiske ejere med deres familier, ligger geografisk spredt udover Syddanmark, Fyn og Sjælland.

JA! Vi er rene økologer og indvejer kun økologisk og biodynamisk mælk.

Vi er et mejeri, der producerer alt under 1 tag. Smør, ost, yoghurt og mælk og fløde. Vi har mange varianter, størrelser og typer og talt har vi 442 produkter i vores sortiment.

36 landmænd inc deres familier leverer dagligt deres gode økologiske mælk til mejeriet. De 6 af landmændene leverer ind til Øllingegaard mejeri, og de 30 til mejeriet Naturmælk.

Vi er et mejeri, der er i drift 24 timer I døgnet. Vi er ca 95 kollegaer, der sikrer at de økologiske mejeriprodukter skabes, og leveres ud til hele Danmark.

JA! Vi er 100% ejet af vores andelshavere og er selvstændige.