30 år med økologi – og stadig visionære…

De første økologiske landmænd, der etablerede Naturmælk i Sønderjylland tilbage i 1994, skabte mejeriet på baggrund af en arbejdsfilosofi, der bygger på læresætningen om at ”vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn”. Denne læresætning er stadig essentiel i måden hvorpå de nu 30 landmænd, deres familier, deres landbrug og mejeriet Naturmælk agerer; et hensyntagen til den jord, der dyrkes i alle led i værdikæden.

Økologi er for alle parter meget mere end en dyrkningsform. Det er en holdning til at ville noget mere og bedre end økologien, som vi kender den i dag.

Alle i fællesskabet omkring Naturmælk har igennem de seneste 30 år arbejdet for en økologiske og bæredygtig virksomhed – på den individuelle bedrift og på mejeriet. Og hver dag arbejdes der fortsat på  at skabe de sundeste mejeriprodukter med de største smagsoplevelser. Og det arbejde fortsættes..

Der er brug for forandringer.

Og mange af slagsen, hvis vi sammen skal nå i mål med en bedre verden med plads til natur og mennesker.

Det økologiske landbrug rummer potentiale til at medvirke til løsningen af to af tidens allerstørste kriser: klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Både ved at belaste mindre og ved at bidrage positivt.

Vi står i en alvorlig og presserende situation; senest understreget af vidnesbyrdet om, hvor slemt det står til med vores havmiljø. Derfor er det afgørende, at vi tør være visionære, når vi sætter retningen for fremtidens landbrug.

Tidens store kriser kræver forandring.

Derfor arbejder vi landmænd ihærdigt med at skabe forandringer på vores bedrifter med en mangfoldighed af aktiviteter, der reducerer udledningerne og fremmer biodiversiteten, så vi fortsat kan levere sunde og nærende produkter med store smagsoplevelser.

Økologien som virkemiddel

Som økologiske mælkeproducenter er vi optaget af, at økologien ikke bare er et regelsæt, men en produktionsform, der faciliterer en bedre fremtid for alt fra rent vand i vores farvande og vores grundvand til en dyrevelfærd, vi kan være bekendt, og en vej til øget biodiversitet. Økologien er endelig blevet anerkendt som et af vores virkemidler til at løse klimakrisen – og ikke længere kun ses som en del af årsagen. Når vi står sammen, kan vi gøre en forskel. Det har vi mælkeproducenter erkendt – både i Naturmælk og Øllingegaard, ja, men efterhånden også hele vejen rundt blandt vores gode kolleger i det danske mejeribrug. Og med os står samarbejdspartnerne i detail og engros – og i stigende grad også forbrugerne.

Sammen for klimaet

Sammen har vi aktivt kastet os ind i kampen om færre udledninger og større biodiversitet. Det kræver, at vi konstant holder øjnene på bolden og integrerer tankegangen i alle dele af arbejdet. Kampånden kan ikke reduceres til enkeltstående handlinger. Den er nødt til at definere en overordnet produktionsfilosofi.

Et mindset. Et livssyn. Systematiske indsatser for naturen

Naturmælk og Øllingegaard er samtlige 37 mælkeleverandører godt i gang med at eksekvere den vedtagne strategi om at gennemføre minimum ét nyt klimareducerende tiltag og ét nyt biodiversitetsfremmende tiltag per år. De fleste landmænd gennemfører mere end mindstekravet.

Vi gør, hvad vi kan, og så en lille smule til, mens vi konstant suger viden til os om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Samfundsdebatten når til tider skingre toner, når der tales om en bedre verden uden drøvtyggere.

Som økologiske mælkeproducenter kender vi værdien af drøvtyggerens evne til at veksle græs til sunde og nærende fødevarer som mælk og kød og afgive naturgødning til en øget planteproduktion. For os er det et af de smukkeste eksempler på den cirkularitet, vi bør stræbe efter i vores fødevareproduktions udnyttelse af naturens ressourcer og forunderlige funktionalitet. Vi skal finde kredsløbets balancepunkt – ikke fjerne selve kredsløbet

 

Jens Krogh. Formand de økologiske mejerier Naturmælk & Øllingegaard

VIL DU VIDE MERE?

En håndfuld økologiske landmænd, beliggende i det sydlige Sønderjylland, etablerede tilbage i 1994 Naturmælk, som et andelsejet mejeri. Selve mejeribygningen er + 125 år, beliggende omgivet af marker, lidt udenfor Tinglev by.

I alt ejer 43 økologiske landmænd Naturmælk og dermed også Øllingegaard mejeri. der er en del af Naturmælk. De økologiske ejere med deres familier, ligger geografisk spredt udover Syddanmark, Fyn og Sjælland.

JA! Vi er rene økologer og indvejer kun økologisk og biodynamisk mælk.

Vi er et mejeri, der producerer alt under 1 tag. Smør, ost, yoghurt og mælk og fløde. Vi har mange varianter, størrelser og typer og talt har vi 442 produkter i vores sortiment.

36 landmænd inc deres familier leverer dagligt deres gode økologiske mælk til mejeriet. De 6 af landmændene leverer ind til Øllingegaard mejeri, og de 30 til mejeriet Naturmælk.

Vi er et mejeri, der er i drift 24 timer I døgnet. Vi er ca 95 kollegaer, der sikrer at de økologiske mejeriprodukter skabes, og leveres ud til hele Danmark.

JA! Vi er 100% ejet af vores andelshavere og er selvstændige.