Foto: Klaus Dichmann

Den røde glente hos Finn Thorslund

Den røde glente opfattes som én af vore smukkeste og mest elegante rovfugle. Med sin rødlige farve, lange vinger og dybt kløftede lange hale er det samtidig én af de letteste af genkende. Den ses oftest glidende langsomt af sted mod vinden, mens den i relativt lav højde afsøger åbne marker og enge for mulige byttedyr som mus, rotter, mindre fugle, frøer og ådsler. Man kan glæde sig over, at glenten i disse år bliver mere og mere udbredt i Danmark, efter at have værte udryddet som ynglefugl fra omkring 1915 til 1970erne. Først de sidste 10 år er den igen blevet mere udbredt og findes især på Sjælland, dele af Fyn og i den østlige del af Jylland fra Vendsyssel til grænsen. Når danske kvægbønder slår græs til deres dyr, er glenten ofte på pletten for at se om der føde at hente. Når Naturmælk-producent Finn Thorslund fra Fangel ved Odense slår græs, kommer glenten straks til stede. Den kredser frem og tilbage efter traktoren, og slår straks ned når den ser en mus eller måske en frø eller en fugl, som er kommet til skade i maskinen. Den er også kendt for at spise af større døde dyr, som den ikke selv kan flyve bort med, f.eks. harer. Det fynske landskab omkring Fangel, Tommerup og Broby med Odense ådal er meget varieret med ret små marker omkranset af levende hegn, enge, græssende køer, småskove og moser og dermed rigt på føde, og her føler den røde glente sig hjemme. Både Finn Thorslund og de andre fynboer på egnen glæder sig over den røde glentes smukke silhuet med den karakteristiske kløftede hale, når den svæver eller glider elegant på den fynske himmel.

Fakta: Rød glente(Milvus milvus) er én af de største danske rovfugle med en vingefang på op til 160 cm – hunnen er, som hos alle rovfugle, størst. Den kendes fra dens nærmeste slægtning, den sorte glente (som reelt er brun), på den røde farve, længere hale og vinger. Den har i mange år haft status af sjældenhed, og selv om den mangler mange steder i landet, især i Vestjylland, er den i de senere år blevet et mere almindeligt syn end tidligere. Det skyldes nok til dels overskud fra den meget store sydsvenske bestand. Glenteparret kan overvintre i Danmark, men de fleste tilbringer vinteren i Frankrig og Spanien. I marts-april danner de et territorium og bygger en rede i et højt træ i en skov, mens føden hentes i det åbne land. Der lægges 2-4 æg, som ruges i en god måned, og ungerne kan flyve når de er omkring 50 dage gamle.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver