Thomas Hjort

Lidt om Skovgaard Økologi, Allis og Thomas.

Nord for Varde og tæt ved Nørre Nebel bor Allis og Thomas på Skovgaard, som de overtog d.1. maj 2020. Der var 140 malkekøer på gården ved overtagelsen, som siden 1998 er blevet drevet økologisk. Det med køer og landbrug ligger i blodet hos Thomas, som selv er opvokset på en gård. Allerede som 13-årig skoledreng startede han med at hjælpe på et landbrug og har aldrig været i tvivl om, at det skulle handle om malkekøer, så derfor lå en landbrugsuddannelse også lige for- da uddannelsesvalget skulle tages. Allis arbejder som sygeplejerske og sammen deler de nu gårdlivet -med deres fire børn.

Gårdens 140 malkekøer er krydsninger mellem Holstein, RDM og Montebeliard og Thomas dyrker 250 ha med kløvergræs, byg, havre, majs, hestebønner, lupiner, raps og rug, som alt sammen er foder til køerne. Han har én medarbejder ansat til at hjælpe sig på gården, hvor netop kombinationen af malkerobotter og økologi var årsagen til, han i sin tid selv søgte arbejde på Skovgaard. At det så bare 2 år efter skulle udvikle sig til, at Thomas overtager Skovgaard for at blive selvstændig, lå slet ikke i kortene fra start af.  

Når Thomas skal fortælle om forskellen mellem økologi og konventionel mælkeproduktion, og hvorfor han så valgte økologien, fortæller han: ”Den væsentligste forskel er afgræsning. Det er ligetil med afgræsning. Man skal have en plan og et godt system”. Køerne på Skovgaard har adgang til græs næsten hele døgnet fra kl. 3 om morgenen til kl. 23 om aftenen, hvor de skal hentes ind til malkning i robotterne. Så selvom det lyder let med græs og robotter, er der meget arbejde med at hente køerne ind til malkningen på faste tidspunkter hele døgnet rundt. Men det er en god investering, godt for dyrevelfærden og for Thomas hænger det sammen med hans strategi om at ” græs er det bedste og billigste foder til køerne. Du får ikke noget foder af bedre kvalitet end det, køerne henter udenfor.” Thomas er ambitiøs, og deltager gerne i en dyst på at tilbyde køerne det bedste foder for så til gengæld at få mere mælk i tanken og en bedre indtjening.

Fremtiden ser lys ud. Økologi er det folk vil have, og efterspørgslen stiger, men det kræver at økologerne differentierer sig, og bliver endnu bedre på udviklingen af økologien, fortæller Thomas. Han nævner nogle eksempler ud i fremtiden; det kunne være køernes adgang til græs året rundt, det kunne være, at kalven skulle gå længere tid hos koen efter kælvning. Thomas overvejer, hvordan fremtiden skal se ud på gården, først og fremmest vil han satse på at blive selvforsynende med foder, han vil gerne have mulighed for at dyrke lidt mere jord, så han kan dyrke sit eget protein i form af hestebønner. Antallet af malkekøer er passende.

”Jeg er stolt over den produktionsform vi har, som giver køerne mulighed for mere naturlig adfærd, fordi de er så meget på græs. Jeg vil gerne være en god ambassadør for dyrevelfærden, jeg gør i hvert fald alt hvad jeg kan, for at dyrene har det godt”. Thomas har også valgt at implementerer noget der hedder “ammetanter”, hvilket betyder at kalvene går og ammer hos nogle udvalgte køer i 4 måneder efter kælvning. 

For at fremme biodiversitet er Thomas begyndt at lave trekanter i hjørnerne af markerne, som med brak. “Det er sådan set smart nok for det er alligevel bøvlet at komme helt ind i hjørnerne.” Det giver bedre vilkår for forskellige planter, insekter og vildt.

Thomas mener at en måde at gøre landbruget mere bæredygtigt er, at stoppe med at importerer så meget foder til sine dyr. Han mener, at men skal kunne fodre sine dyr med de afgrøder man kan producerer på det driftsareal man har. Han mener at hvis ikke men selv kan producerer foder nok til sine dyer, skal man hente det inden for landets grænser. Derudover har Thomas selv solceller på sin lade som producerer 1/3 af den strøm som gården forbruger.

Skovgaard har leveret mælk til mejeriet Naturmælk i mange år. Thomas valgte at forsætte med at levere mælk, fordi han gerne vil være med i et mindre mejeri, hvor der er mulighed for indflydelse og indsigt. Han så dog gerne, at det fremover blev muligt at købe produkterne fra Naturmælk i endnu flere butikker.

“Vi er rigtigt glade for de forskellige yoghurter.”

Landsigvej 41, Lunde
6830 Nr. Nebel