Thomas Hjort

Lidt om Skovgaard Økologi, Allis og Thomas.

Nord for Varde og tæt ved Nørre Nebel bor Allis og Thomas på Skovgaard, som de overtog d.1. maj 2020. Der var 140 malkekøer på gården ved overtagelsen, som siden 1998 er blevet drevet økologisk. Det med køer og landbrug ligger i blodet hos Thomas, som selv er opvokset på en gård. Allerede som 13-årig skoledreng startede han med at hjælpe på et landbrug og har aldrig været i tvivl om, at det skulle handle om malkekøer, så derfor lå en landbrugsuddannelse også lige for- da uddannelsesvalget skulle tages. Allis arbejder som sygeplejerske og sammen deler de nu gårdlivet -med deres to små børn.

Gårdens 140 malkekøer er krydsninger mellem Holstein, RDM og Montebeliard og Thomas dyrker 180 ha med kløvergræs, vårbyg, havre og rug, som alt sammen er foder til køerne. Han har én medarbejder ansat til at hjælpe sig på gården, hvor netop kombinationen af malkerobotter og økologi var årsagen til, han i sin tid selv søgte arbejde på Skovgaard. At det så bare 2 år efter skulle udvikle sig til, at Thomas overtager Skovgaard for at blive selvstændig, lå slet ikke i kortene fra start af.  

Når Thomas skal fortælle om forskellen mellem økologi og konventionel mælkeproduktion, og hvorfor han så valgte økologien, fortæller han: ”Den væsentligste forskel er afgræsning. Det er ligetil med afgræsning. Man skal have en plan og et godt system”. Køerne på Skovgaard har adgang til græs næsten hele døgnet fra kl. 3 om morgenen til kl. 23 om aftenen, hvor de skal hentes ind til malkning i robotterne. Så selvom det lyder let med græs og robotter, er der meget arbejde med at hente køerne ind til malkningen på faste tidspunkter hele døgnet rundt. Men det er en god investering, godt for dyrevelfærden og for Thomas hænger det sammen med hans strategi om at ” græs er det bedste og billigste foder til køerne. Du får ikke noget foder af bedre kvalitet end det, køerne henter udenfor.” Thomas er ambitiøs, og deltager gerne i en dyst på at tilbyde køerne det bedste foder for så til gengæld at få mere mælk i tanken og en bedre indtjening.

Fremtiden ser lys ud. Økologi er det folk vil have, og efterspørgslen stiger, men det kræver at økologerne differentierer sig, og bliver endnu bedre på udviklingen af økologien, fortæller Thomas. Han nævner nogle eksempler ud i fremtiden; det kunne være køernes adgang til græs året rundt, det kunne være, at kalven skulle gå længere tid hos koen efter kælvning. Thomas overvejer, hvordan fremtiden skal se ud på gården, først og fremmest vil han satse på at blive selvforsynende med foder, han vil gerne have mulighed for at dyrke lidt mere jord, så han kan dyrke sit eget protein i form af hestebønner. Antallet af malkekøer er passende.

Det er sjældent, at Thomas møder skepsis. Men når det sker, fortæller han, hvordan det forholder sig indenfor den økologiske produktion, for det meste til sine konventionelle kollegaer.

”Jeg er stolt over den produktionsform vi har, som giver køerne mulighed for mere naturlig adfærd, fordi de er så meget på græs. Jeg vil gerne være en god ambassadør for dyrevelfærden, jeg gør i hvert fald alt hvad jeg kan, for at dyrene har det godt”. Thomas er i gang med at indrette et velfærdsområde i stalden til de køer, der lige har kælvet. Her får køerne adgang til dybstrøelse og egen robot, og det giver Thomas og hans medhjælper mulighed for optimalt opsyn.

Skovgaard har leveret mælk til mejeriet Naturmælk i mange år. Thomas valgte at forsætte med at levere mælk, fordi han gerne vil være med i et mindre mejeri, hvor der er mulighed for indflydelse og indsigt. Han så dog gerne, at det fremover blev muligt at købe produkterne fra Naturmælk i endnu flere butikker.

Det er koldskålen.

Landsigvej 41, Lunde
6830 Nr. Nebel