25 år med økologi – og stadig visionære…

De første økologiske landmænd, der etablerede Naturmælk i Sønderjylland tilbage i 1994, skabte mejeriet på baggrund af en arbejdsfilosofi, der bygger på læresætningen om at ”vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn”. Denne læresætning er stadig essentiel i måden hvorpå de nu 32 landmænd, deres familier, deres landbrug og mejeriet Naturmælk agerer; et hensyntagen til den jord, der dyrkes i alle led i værdikæden.

Økologi er for alle parter meget mere end en dyrkningsform. Det er en holdning til at ville noget mere og bedre end økologien, som vi kender den i dag.

Alle i fællesskabet omkring Naturmælk har igennem de seneste 25 år arbejdet for en økologiske og bæredygtig virksomhed – på den individuelle bedrift og på mejeriet. Og hver dag arbejdes der fortsat på  at skabe de sundeste mejeriprodukter med de største smagsoplevelser. Og det arbejde fortsættes..

 

Vi har en drøm….

Nu åbner vi et vindue til de næste 25 år frem i tiden- og drømmer os hen sammen med Naturmælk og de landmænd, der dagligt leverer deres økologiske mælk til mejeriet.

Her vil vi opleve at langt de fleste af Naturmælks landmænd i hverdagen gør brug af resultaterne af RISE analyserne – og arbejder konstruktivt med at sætte nye mål. Naturplanerne arbejdes der fortsat med, for at sikre en vedvarende positiv holdning til den omkringliggende natur. Landmændene fodrer udelukkende med dansk foder, idet 100 % sporbarhed er af høj vigtighed for såvel producent som for kunderne. Vindmøller, eller andre alternative energiformer er opført på de fleste af gårdene, og samtidig er der etableret endnu flere privat etablerede biogasanlæg. Den bæredygtige økonomi er forankret på alle gårdene; de økologiske landmænd med deres familier oplever også derigennem en bedre livskvalitet. Og alle dyrene har det fortsat godt.

Mejeriet har gennemgået radikale forandringer i form af andre energikilder til driften og derigennem en højere økonomisk effektivitet. Størstedelen af emballagerne fremstilles af miljøvenlige, nedbrydelige materialer – eller måske er mejeriet blevet 60% emballagefri? Mejeriet har sammen med en del af landmændene etableret produktionsfællesskaber i 3. landene –  og er derigennem selvforsynende med frugt, bær o lign. som ingrediens til syrnede produkter. Og Naturmælk er fortsat en arbejdsplads, der tiltrækker medarbejdere, der ønsker at være en del af et bæredygtigt og udviklende fællesskab.

Dette er lidt af drømmen, der sagtens kan blive til virkelighed.

Vil du vide mere ?

Ingredienser : Økologisk dansk minimælk (0,4 % fedt).

Pasteuriseret. Ikke homogeniseret

Næringsindhold pr. 100 g
Energi 158 kJ     / 37 kcal
Fedt

– heraf mættede fedtsyrer

0,4

0,3

g

g

Kulhydrat

– heraf sukkerarter

4,7

4,7

g

g

Protein 3,7 g
Salt 0,11 g

 

“Kroghsminde” Økologi er ikke et koncept, men en rejse.

Som 7. generation på Kroghsminde, der ligger i Strellev ved Ølgod, driver Jens og Lisbeth Krogh det økologiske landbrug med en helt særlig energi.

Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner og en række andre processer.

En klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden bedst kan gøre for at nedbringe ejendommens samlede negative påvirkning af klimaet. 

Indsatsområderne er nedbringning af mængden af udledte af klimagasser, indlejring af mere kulstof i jorden samt forøgelse af udbytterne. 

Klimahandlingsplanen er udarbejdet sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af ejendommens driftsleder. 

Eksempler på klima indsatser på en bedrift 

For at mindske brugen af fossile brændstoffer skiftes produktionen af grønpiller ud med let fordøjeligt kløvergræsensilage.

Dæktrykket ved markarbejde kan sænkes og evt. ældre cirkulationspumper udskiftes i malkestalden. 

For at mindske udledningen af metan øges ydelsen pr. ko, mens kvoten holdes konstant.

Og kviernes kælvningsalder nedsættes fra f.eks. 25,3 til 24 mdr. 

Opsætning af vindmølle til egen produktion af energi.

 

Mulige indsatsområder

100% selvforsynende med foder, hvilket også er en stærk klimamålsætning. Ved import af kraftfoder udgør forarbejdning og transport typisk 45% af klimabelastningen fra et kilo foder, der er derfor store muligheder i at begrænse importen. Køernes fodereffektivitet i forhold til den samlede ration må dog ikke forringes hvis klimagevinsten skal opretholdes. Udfordringen består i at dyrke sit eget proteinfoder. 

Vakuumpumpen på malkeanlægget kunne frekvensreguleres hvorved der kan opnås en energibesparelse på pumpen mellem 40 og 70%. Ved malkning udnyttes højest 50% af pumpens effekt, mens der er behov for fuld ydelse under vask. Det koster ca. 22000 kr. at få pumpen frekvensreguleret og tilbagebetalingstiden ligger typisk på mellem 3 og 7 år. 

Vandingsbehovet på mange ejendomme er stort. Ved at anvende vandingsregnskab (manuelt eller elektronisk) vil sikkerheden for at vande rettidigt og i passende mængder øges. Med f.eks. 140 hektar der skal vandes, er der også en væsentlig økonomisk og energimæssig besparelse i at vande optimalt, foruden klimagevinsten. 

Lastbil contra traktor transport. Effekten af at bruge lastbil til flytning af foder, gylle og halm frem for at bruge traktor og vogn, til den samme opgave er ca. 0,15 kg CO2 for hver ton der flyttes en km. Hvis bedriften udvides vil der være fornuft i at bruge lastbil til flytning af gylle når afstanden er mere end 4-5 km, hvilket vil være en økonomisk og klimavenlig disposition. 

1 krone til at sætte en ny standard

1 krone, fra salget af hver liter Naturmælks Gårdmælk, går direkte til at understøtte bæredygtige tiltag hos Naturmælks landmænd, der skal sikre den fortsatte udvikling hen imod en mere klimavenlig og bæredygtig mælkeproduktion med et fokus høj dyrevelfærd.
 

JA! Vi får ganske enkelt 1.- mere for mælken incl. moms og denne pris går direkte videre til arbejdet med at bla. få foretaget klimahandlingsplaner for Naturmælks landmænd.

Indtil vi ved hvordan I som forbrugere tager imod mælken, og så længe vi kun har ca. 3500 l. mælk om dagen fra Jens´ gård, vælger vi kun en minimælk variant. Men vi drømmer da om flere varianter. Jo flere landmænd der er kvalificerede til at deltage i mælkebevægelsen, og jo større efterspørgslen efter produkter bliver, jo flere produkter drømmer vi om at lave.

Føtex og Bilka forhandler gårdmælk, minimælk fra mælkebevægelsen i Naturmælk brandet. Netto forhandler Løgismose gårdmælk, minimælk fra mælkebevægelsen.