Bjarne Hansen, Karin Longfors og Laust Longfors Hansen

Lidt om Laust, Karin og Bjarne på Strandgaarden Lyø I/S

I det smukke sydfynske øhav ligger Lyø som man kommer til med færgen fra Faaborg. Det tager 40 minutter at kommer dertil, og et af de første steder man møder når man går op ad Lyø Strandvej, er Standgaarden Lyø I/S Det er en gammel slægtsgård, og stedet har været i familiens eje i mindst 11 generationer. Karin og Bjarne startede med at overtage dele af driften af gården i 1992, og i 2020 var deres søn Laust som 24-årig klar til at gå med i et I/S.

Laust var blevet færdig med sin landbrugsuddannelse, og Bjarne og Karin havde forsøgt ”at holde Laust væk” fra en fremtid med landbrug på en ø, men han insisterede, og nu har de en fælles vision om et bæredygtigt økologisk landbrug hvor mælkeproduktionen er motoren. Der hører 100 ha til gården som dyrkes med græs, majs og korn. Herudover er der adgang til strandenge som er på vej til at blive hegnet. Alt skal jo transporteres med færgen, og der skal nytænkes f.eks. i forhold til maskiner, og drift af jorden.

Nu er familien godt i gang med at fremtidssikre gården, så den kan danne levevej for alle tre. De har selv bygget en ny løsdriftsstald til 90 køer, som erstatter den tidligere bindestald. Et kæmpe projekt, som har krævet knofedt og vilje. Og det har været de muliges kunst at få bygget den nye stald. Miljø og byggetilladelse. Finansiering. Omlægning til økologi. Fremtidig afsætning. Step på step, og med hiv og sving, lykkedes det at bygge et nyt produktionsanlæg. Nu er stalden indviet, og 1. januar 2022 blev den første økologiske jerseymælk indvejet til Naturmælk.

De store investeringer i stalden har båret frugt. Med den nye stald er dyrevelfærden og sundheden i top. Køerne har fået adgang til vandsenge i sengebåsene, og både dyr og landmænd nyder det. Dyrene ligger meget og tygger drøv, og er tilfredse. Også mælkekvaliteten er blevet forbedret.  ”De og vi er godt tilfredse” tilføjer Bjarne om den nye stald, på køernes og egne vegne.

For det meste møder Laust, Karin og Bjarne positive tilkendegivelser. Folkene på Lyø og omkring gården er glade for økologien. De kan faktisk ikke huske, at de har mødt skepsis. At starte som økologisk landmand kræver nyt håndværk. Laust fortæller om det at være økologisk landmand: ”Det er meget sjovere at drive landbrug på den her måde, end på den konventionelle. Det er med at tænke sig om – man kan ikke bare løse det med kunstgødning og sprøjtning. Og det kræver nye måder at drive jorden på. Det kan vi allerede se nu i år, i forhold til det vi gjorde sidste år i vores majsmark, og problemerne med rågerne. Vi tromlede majsen i stedet for at strigle den, at trykke jorden sammen har hjulpet i forhold til rågerne. Næsten ikke nogen angreb i år. Og vi har også sået majsen dybere. Der er flere ting, der spiller ind. Det gode håndværk, det giver en større tilfredsstillelse”. Et af de næste step er at kunne udvide med proteinafgrøder til foder til køerne, og en ungdyrstald er også på ønskelisten.

At vi er kommet så langt som vi er. Vi har bygget en stald, vi har lavet en alternativ malketanksvogn. Vi er på vej til at bevise, at der også er en fremtid for en mindre økologisk mælkeproduktion på en ø. Der behøver ikke være 400 køer for at vi kan leve af det.

Det er helt klart smørret fra Naturmælk. Det har vi altid købt, også dengang vi havde konventionel mælkeproduktion. Men efter vi har lært Naturmælks sortiment at kende, er Høost også en favorit.

Lyø Strandvej 4
5601 Lyø