Foto: Jesper Tofft

Stenbrækken på overdrevet

”Helt ude på overdrevet” finder vi den fine forårsblomst, den kornede stenbræk. Med sine lysende hvide blomster gør den i maj opmærksom på sig selv på de vedvarende græssede overdrev hos Rasmus og Jesper Lehmann ved Broager. Den kornede stenbræk kan kun gro, hvor jorden er tør og mager, og hvor der ikke tilføres ekstra gødning udover det dyrene selv efterlader. Rasmus og Jesper Lehmanns sort-hvide kvier græsser sommeren lang, år efter år, de gamle kystoverdrev, så den særlige flora bevares. Denne omfatter bl.a. også den lille markfrytle og den citrongule høgeurt , som også regnes som generelle karakterplanter for overdrevet. Kun ved at bevare denne gamle driftsform og ikke pløje jorden op, kan man bevare stenbrækken og de andre overdrevsplanter, der netop hos Rasmus og Jesper Lehmann også omfatter de mere sjældne arter bakketidsel og mark-tusindgylden.

Fakta: Planten kornet stenbræk (Saxifraga granulata) var tidligere udbredt almindeligt på tørre og magre jorde i agerlandet, både på sand og på tørre skrænter, f.eks. ved kysterne. I takt med at stadig mere jord er kommet i omdrift og dermed gødes og sprøjtes, er stenbrækken ikke længere et almindeligt syn. Den trives kun, hvor der græsses med husdyr, så bunden holdes lysåben, og der må ikke tilføres ekstra gødning. Den blomstrer typisk fra slutningen af april og en måneds tid frem , hvorefter den sætter frø til næste sæson.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver