Foto: Klaus Dichmann

Stæren

Alle kender vel stæren, der i forårstiden sidder og synger ved redekassen eller nær et hul i et træ i skoven, mens solens stråler giver den sorte fjerdragt et metallisk skær af grønt og violet. Rigtigt mange har også oplevet de store flokke i marsken forår og efterår, når de under betegnelsen ”sort sol” udfører imponerende luftballetter på himlen når de samles til fælles overnatning. Hos de økologiske landmænd, der leverer mælk til Naturmælk, har stærene gode vilkår. De kortgræssede og høstede græsmarker, giver stæren mulighed for at gå rundt i græsset for at finde insekter, larver og orme. Den undgår det lange græs samt kornafgrøder, da den her ikke kan holde udkig efter sine fjender. De fleste landmænd har ophængt redekasser til stærene for ellers kan de ikke bygge rede på landet. De skal have et hulrum til æg og unger.  Filip Friis i Bedsted øst for Løgumkloster er én af de øko-landmænd, der er glad for stæren, og han har ophængt op mod 60 redekasser på høje pæle på sin ejendom. Albert regner med at 80-90% af dem er beboet i de fleste år, og med gennemsnitligt 5 unger pr rede + forældrene giver det en stærebestand på 350 stære – eller flere, da nogle få stære får to kuld på en sommer. Stærene spiser en masse orme og larver i markerne, og hjælper bl.a. landmanden med at holde antallet af stankelsbenlarver nede. I nogle år kan de nemlig være en plage i græsmarkerne, da de æder græssets rødder.

Fakta: Stæren (Sturnus vulgaris) ankommer til de danske haver og bondegårde i første halvdel af marts. Perioden fra november til marts tilbringer den i Frankrig og England, dvs. syd for ”frostgrænsen”. Det er hannen der kommer først, og snart besætter den en redekasse eller en anden redemulighed i et træ eller en bygning. Så synger den for at markere ejerskabet til redestedet, og for at lokke en hun til. En stær yngler første gang når den er to år gammel. Æggene lægges sidst i april, og de ruges i 12-14 dage. Så fodres ungerne i redekassen til de er flyvedygtige 3 uger gamle. I de første dage efter udflyvningen opholder de sig i redeområdet, men kort efter er de væk – forsvundet til store åbne områder med kort græs. Her opholder de sig til turen går til vinterkvarteret omkring sidste halvdel af oktober. Stæren er generelt gået en del tilbage i Danmark – formentligt pga. færre marker em kort græs. Mange steder kan den hjælpes med opsætning af redekasser.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver