Sønderfenner

Lidt om Tanja og Jens Svejstrup Juul Rasmussen, Sønderfenner.  

Syd for Ribe, tæt på Øster Vedsted bor Tanja og Jens og deres 2 små drenge på gården Sønderfenner. Den ligger tæt ved Ribe, og ud til hovedvej 11 som går ned til Tønder. Jens er nyetableret landmand, og Tanja og Jens kom til gården i 2018, hvor der var sortbrogede køer på ejendommen. Jens er jersey mand, så de sortbrogede køer blev snart skiftet ud, til fordel for en ren jerseybesætning. Avlsarbejdet betyder meget, og Jens deltager gerne med de bedste dyr til dyrskuerne.  

De besluttede at lægge om til økologi, og 1. marts 2021 blev den første økologiske mælk leveret til Naturmælk. På gården er der 160 jerseykøer, og der hører 202 ha. jord til ejendommen. Der dyrkes først og fremmest græs til køerne, men der bliver også plads til byg og rug. Kvierne går om sommeren på de store græsningsarealer ved Kammerslusen, hvor dyrene er med til at pleje digerne.

”Det er en fornøjelse at være økolog” 

Tanja og Jens´s køer og kalve græsser ud til den trafikerede hovedvej 11, hvor køerne har adgang til 10 store folde rundt om gården. Både kalvene, og ikke mindst goldkøerne, har mange trafikanters opmærksomhed. Når køerne kælver, stopper trafikanterne ofte op, og kommer ind på gården for at fortælle, at nu er der en kalv på vej. Nogle gange bliver den lille familie temmelig overrasket, når der pludselig står en vildt fremmed i køkkenet, men nyheden om en kalv mere. 

Jens ville gerne undgå at sprøjte markerne, og så ville han gerne have køerne ud på græs. Han betegner sig selv som en moderne økolog, med fokus på dyrevelfærd, tæt kontakt til forbrugerne og selvfølgelig også fokus på at drive forretning. Når man er nyetableret, skal projektet godkendes i banken, og det krævede hårdt arbejde. Nu er Tanja og ham i fuld gang med projektet, og de brænder for økologien.

”Vi arbejder med at højne dyrevelfærden, og vi gør noget godt for naturen når vi driver landbruget økologisk, så her ser fremtiden lys ud. Jeg er lidt skepsis i forhold til vores klimaregnskab, her er der et spændingsfelt over til de konventionelle landmænd, og det må vi arbejde med”

Sønderfenner er foruden den store hovedvej, også omgivet af små veje, og et stisystem. Det betyder at naboerne er tæt på, og børnehaven nærmest ligger i baghaven”. Det er en stor glæde, at så mange nyder af at se dyrene, og følge med i årets gang på gården. Så det er sjældent, at nogen udtrykker skepsis overfor økologien. Tanja og Jens er glade for deres naboer. 

Tanja og Jens er stolte over at de hver dag kan vise deres landbrug frem, som et godt eksempel på at dyrene stortrives og har det godt i deres økologiske landbrug. At dyrene er ude på græs, at folk stopper op og snakker med dyrene, eller går en tur i stalden. Man er altid velkommen til at kigge ind.

Sønderfenner er først lige trådt ind i den økologiske produktionsform, og der er masser af visioner for fremtiden. Men det må komme gradvist, step by step” fortæller Jens. Tanja tilføjer ”Tiltagene må også meget gerne rumme det, at man både kan gøre noget godt for naturen og for lokalsamfundet samtidig, eks. ved at blomsterstriber og rense vandhuller op, og dermed bidrage til biodiversiteten, og de gode oplevelser for de mange forbipasserende 

Yoghurt, brie – og Goudan ost er i høj kurs. Mejerivarerne leveres ud til leverandørerne med tankbilen, og det er dejligt.  

Sønderfenner 4

6760 Ribe