Lidt om Ny Faurskovgaard

Midt imellem Kolding og Esbjerg, tæt på Holsted, bor far og søn Rud og Benjamin Bruun på Ny Faurskovgaard. Stedet blev købt i 1992, og faktisk var det lidt af en tilfældighed, at det blev netop dette sted i landet. Rud var på udkig efter noget jord, som han fandt i denne landsdel. I fællesskab driver de nu 300 hektar med byg, havre, rug, kartofler, græs, frøgræs, majs, lupiner, hestebønner og ærter til køerne. I de senere år er sønnen Benjamin blevet en større og større del af gårdens drift, og de driver nu bedriften på lige fod.

I starten blev gården drevet med frilandsgrise og Angus kødkvæg. Omlægningen til økologi begyndte i 1998, men malkekøerne kom først til senere, da Rud købte naboejendommen i 2011. Således kunne Ny Faurskovgaard levere deres første økologiske mælk i 2013 til Naturmælk. På ejendommen er der idag 180 sortbrogede malkekøer og kvier herfra. De kvier, som ikke skal anvendes til malkekøer, er krydset med kødkvæg og bliver til slagtekvier. Tyrekalvene sælges til opdræt hos en økologisk studeproducent. På gården er der stadig en økologisk svineproduktion med 50 søer samt smågrise og slagtesvin herfra. 

Rud er stolt over at være landmand og elsker det frie liv som landmand. Som han siger, med et glimt i øjet ,” Så kan jeg selv få lov til at bestemme, at jeg arbejder 16 timer i døgnet”. Det er afgørende for ham at bedriften drives varieret, specialisering er ikke et mål for ham. Der skal være køer og grise, og mange forskellige afgrøder. Når køernes græsmarker bliver pløjet, giver det kvælstof og næring til salgsafgrøder og til korn, som så bliver til foder til grise og opdræt. ”Det giver en økonomisk sikkerhed at have en alsidig bedrift, og det giver alsidige arbejdspladser”, fortæller han. 

“Vi har inden for de seneste år anlagt et par vådområder, som skal give gode vilkår for padder. Derudover har vi plantet en del skov, og så laver vi insekthoteller i rod rester på vores engareal.”

Rud fortæller, at han troede på økologien som en økonomisk bæredygtig driftsgren, og det var først og fremmest det, der gjorde, at han omlagde sin bedrift til økologi. Han fortæller, at han ikke kunne lide at håndtere kemikalierne, hvorfor dette også var en vigtig grund til, at han startede omlægningen til økologi. Nu tror han på, at økologien vil vokse sig meget større, måske helt op til 50 % af den samlede landbrugsproduktion i fremtiden.

“Vi har sat børster op i alle kalvehytter, så kalvene kan klø sig. Samtidig har vi besluttet, at lade ungdyr gå i dybstrøelse i længere tid for, at opnå stærkere dyr. Derudover har vi valgt, at skrive os på venteliste til det lokale biogasanlæg, for at kunne skabe grøn energi ud af gyllen før det bliver brugt, som gødning på marken.”

”Helt klart Creme fraiche 18%”.

Drivervej 14
6670 Holsted