Lidt om Ny Faurskovgaard og Rud Bruun

Midt imellem Kolding og Esbjerg, tæt på Holsted, bor Rud på Ny Faurskovgaard. Stedet blev købt i 1992, og faktisk var det lidt af en tilfældighed, at det blev netop dette sted i landet. Rud var på udkig efter noget jord, som han fandt i denne landsdel. Nu driver han 225 ha. med byg, havre, hvede, rug, kartofler, frøgræs, majs og kløvergræs til køerne. Gennem årene har Ny Faurskovgaard udviklet sig til en arbejdsplads for 4 fuldtidsansatte og 1 på deltid.

I starten blev gården drevet med frilandsgrise og Angus kødkvæg. Omlægningen til økologi begyndte i 1998, men malkekøerne kom først til senere, da parret købte naboejendommen i 2011. Således kunne Ny Faurskovgaard levere deres første økologiske mælk i 2013 til Naturmælk. På ejendommen er der idag 150 sortbrogede malkekøer og kvier herfra. De kvier, som ikke skal anvendes til malkekøer, er krydset med kødkvæg og bliver til slagtekvier. Tyrekalvene sælges til opdræt hos en økologisk studeproducent. På gården er der stadig en økologisk svineproduktion med 40 søer samt smågrise og slagtesvin herfra. 

Rud er stolt over at være landmand og elsker det frie liv som landmand. Som han siger, med et glimt i øjet ,” Så kan jeg selv få lov til at bestemme, at jeg arbejder 16 timer i døgnet”. Det er afgørende for ham at bedriften drives varieret, specialisering er ikke et mål for ham. Der skal være køer og grise, og mange forskellige afgrøder. Når køernes græsmarker bliver pløjet, giver det kvælstof og næring til salgsafgrøder og til korn, som så bliver til foder til grise og opdræt. ”Det giver en økonomisk sikkerhed at have en alsidig bedrift, og det giver alsidige arbejdspladser”, fortæller han. De seneste tiltag på gården er et stykke jord, som dyrkes med mange forskellige grøntsager. Det er med til at udnytte gødningen og skabe mangfoldighed og bæredygtighed på bedriften. ”Dermed skaber vi en merværdi på det ,vi trækker ud af jorden”, forklarer Rud.

Rud fortæller, at han troede på økologien som en økonomisk bæredygtig driftsgren, og det var først og fremmest det, der gjorde, at han omlagde sin bedrift til økologi. Han fortæller, at han ikke   kunne lide at håndtere kemikalierne, hvorfor dette også var en vigtig grund til, at han startede omlægningen til økologi. Nu tror han på, at økologien vil vokse sig meget større, måske helt op til 50 % af den samlede landbrugsproduktion i fremtiden.

Ejendommen er omgivet af konventionelle landmænd med malkekøer og svin. Rud oplever respekt omkring den økologiske driftsform, selvom naboerne også kan finde på at drille ham. Det sker, når en afgrøde slår fejl, og de efterfølgende kommenterer med ”skal du ikke dyrke noget på de marker?” Nu er økologien blevet helt almindelig, og omgivelserne kan se, at der også kan tjenes penge på den driftsform. Så er det nemmere at argumentere for den økologiske driftsform.

”Det er ABC kulturen, den bestiller jeg meget af”.

Drivervej 14
6670 Holsted