klik her for at besøge stensigmoses hjemmeside

Camilla og Rasmus Henne Lehmann og Jesper Overgaard Lehmann

Lidt om Stensigmose I/S, Camilla, Rasmus og Jesper.

I det smukke landskab ved Broager, med udsigt til Flensborg Fjord og tæt på Sønderborg og Als, driver de to brøde Rasmus og Jesper gården Stensigmose i et I/S fællesskab. De overtog gården efter deres forældre 1. januar 2020, og forældrene har nu fået nye titler som ansatte på gården. Rasmus er gift med Camilla, som er pædagog, og de bor på gården sammen med deres 2 piger. Rasmus har både en uddannelse som agrarøkonom og en som automatik-fagtekniker. Det er ham, der har ansvaret for driften i det daglige. Jesper er kandidat i husdyrvidenskab og Ph.d. i agro-økologi, og han er ansat som landbrugsforsker ved Aarhus Universitet. Jesper bor på naboejendommen.

26. sæson med økologi.

Gården blev etableret i 1819, og Rasmus og Jesper er i dag 7. generation på stedet. Det hele startede med en meget kort periode med teglværksdrift i starten af 1800-tallet, men siden 1819 har der været drevet landbrug på ejendommen. Gården, har som så mange andre, udviklet sig og vokset hen over årene, og i forældrenes tid er ejendommen gået fra at have 20 ha, 22 køer, 8 søer og 100 fedesvin i 1981, til i dag at have 110 malkekøer og 115 ha jord plus 40 ha i forpagtning. Gården blev omlagt til økologi, som en del af den tidlige bølge i 1995, og det første driftsår, 2020, bliver derfor den 26. sæson med økologi.

Jesper og Rasmus fortæller om deres tanker med økologien. ”Vores forældre omlagde bedriften til økologi allerede i 1995, og vi er derfor vokset op med økologien. Det er naturligt for os at fortsætte den udvikling, vores forældre satte i gang for snart mange år siden, fordi vi tror på, at økologiens fire principper – sundhed, økologi, forsigtighed og retfærdighed er det rette grundlag for os på vores bedrift. Økologi er for os en filosofi, som giver os en ramme for at kunne arbejde med kredsløb, selvforsyning, dyrevelfærd og ikke mindst naturen omkring os”

Rasmus og Jesper tror på en lys fremtid for økologien. De har set opbakningen blandt forbrugerne har været støt stigende gennem de seneste 30 år, og de tror, det bunder netop i økologiens fortælling om blandt andet sundhed, kredsløb, forsigtighed og velfærd. ”Vi tror på, at der også i fremtiden vil være en stor efterspørgsel efter produkter, som har en anden balance mellem brugen af syntetiske hjælpemidler og tilsætningsstoffer i alle led af kæden fra jord til bord. Det stiller samtidig også store krav til os som økologer; at vi skal være med fremme i første geled, når det gælder en videreudvikling af økologien og arbejdet med bæredygtighed”

Rasmus og Jesper er stolte over fortsat at kunne være en del af den danske økologiske sektor. De fortæller ”vi er stolte over at kunne bidrage til at forsyne danskerne med gode, sunde mejeriprodukter fra landbrugsbedrifter, hvor vi hver dag arbejder med bæredygtighed i bred forstand. Endeligt betyder det også meget for os, at vi har kunnet fortsætte det gode arbejde, som vores familie gennem 200 år har bedrevet på ejendommen. For det sætter vores beslutninger i et noget større perspektiv”

Som hos de fleste andre økologer drives Stensigmose I/S med en stor del af græs og kløver i markerne. Men nu er der tilføjet et nyt tiltag i græsmarkerne. De etablerer et antal baner på 6 m på hver mark, hvor de sår en blanding med cirka 90 % urter. På slæt-markerne springer de baner over når de ensilerer 2., 3. og 4. gang, mens de tager dem med i 1. og 5. slæt. Det betyder, at urterne har god mulighed hen over sommeren til at sætte blomst og frø, hvilket de mener er et positivt bidrag til biodiversiteten.

Derudover besluttede familien sig for en del år siden dels at udfase den konventionelle gødning og halm og dels at arbejde hen imod 100 % selvforsyning. I dag samarbejder de derfor med 2 lokale planteavlere, som modtager gødning fra gården, og til gengæld modtager man så noget foder fra dem. På den måde kommer de inden for samarbejdet ret tæt på 100 % selvforsyning, afhængig af årets udbytter.

Rasmus og Jesper fortæller at deres vision er, at de vil være et nytænkende og lønsomt landbrug til inspiration for andre landmænd. Deres mission er, at de vil producere sunde økologiske fødevarer, med udgangspunkt i mælk, og med mest mulig respekt for husdyrenes naturlige behov og adfærd. ”Vores vision og mission er de pejlemærker, vi selv bruger i vores dagligdag, når der tages beslutninger” fortæller de.

For os er det en fordel, at det er et relativt lille mejeri, hvor vi alle kender hinanden, og hvor der udelukkende er fokus på den økologiske produktion. Det gør, at der dels er kort vej til ledelsen og dels, at vi alle kan arbejde og diskutere vores fremtidige udvikling inden for den samme ramme. For os giver det et solidt fællesskab og et godt sammenhold blandt andelshavere såvel som medarbejdere.

Det er vanskeligt at pege på et specifikt produkt, men gruppen af specialoste betyder meget for Rasmus og Jesper. Det viser forbrugerne en variation af smagsnuancer, som de måske ikke har været så vant til på det danske marked. De to brødre er enige: ”Det er en fornøjelse at kunne invitere familien til ostebord med mindst 10 forskellige oste, bare fra Naturmælk.”

Stensigmose 4 6310 Broager