Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: http://www.naturmælk.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

 

 

 

PERSONDATAPOLITIK FOR NATURMÆLK A.M.B.A.

 

1.     GENERELT

 • Denne Persondatapolitik (”i det efterfølgende benævnt Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller indsamler om dig som led i enten et kunde- eller leverandørforhold, eller ved færden på vores hjemmeside.
 • I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På naturmælk.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2.    Dataansvarlig

 • Den dataansvarlige Virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

NATURMÆLK A.M.B.A., Gerrebækvej 24, Broderup, 6360 Tinglev
Virksomhedens telefonnummer: +45 74 64 28 01.
Virksomhedens e-mailadresse: info@naturmaelk.dk
CVR nr. 17 99 50 30
(Herefter ”Virksomheden”)

 • Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.
 • Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til gdpr@naturmaelk.dk.

3.    Definitioner

 • Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle

oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

 

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Virksomheden.

Særlige Kategorier af Personoplysninger

Oplysninger om eksempelvis race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk

overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv.

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse

af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af

sådanne oplysninger (L68) (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

 

 

 

 

 

4.   Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

 • Afhængig af om du er kunde eller leverandør hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi måske forpligtede til at behandle dine Personoplysninger. Eller også er er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som Virksomhed. Dette gælder både ved håndtering af dine bestillinger eller varekøb, eller når vi skal yde betaling for de produkter eller ydelser, som du leverandør stiller til rådighed for os. Det kan også være i forbindelse med, at du kontakter vores kundeservice afdeling eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

5.   De personoplysninger, som vi behandler om dig

 • Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
  • Når du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig:
   navn, jobtitel, adresse, postnummer, by, mobilnummer og e-mailadresse.
  • Når du er leverandør hos os, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig:
   navn på kontaktperson, kontaktpersonens jobtitel, firmaets adresse, postnummer og by, kontaktpersonens mobilnummer og kontaktpersonens e-mailadresse.
  • Herudover indsamler vi de informationer, som du eventuelt indtaster i vores kontaktformular. Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi statistik over færden op hjemmesiden – se afsnit om ’Cookies’.
  • Vi indsamler som udgangspunkt ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.
 • Disse Personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:
  • I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle Personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra VIRK.dk. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at kunne oprette dig og dit firma i vores kunde- eller leverandørkartotek.

6.    Cookies

 • På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Vi bruger den webstatistik, vi får fra hjemmesidens cookies til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Cookies er derfor ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende Politik. Du kan læse vores cookiepolitik øverst på denne side.

7.   Sådan behandler vi dine Personoplysninger

 • Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde eller leverandør hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

 

 • Er du kunde hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
 • oprette dig korrekt i vores kundekartotek
 • fremsende ordrebekræftelser til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger til vores Salgs-afdeling eller Kundeservice-afdeling;
 • fremsende salgsfakturaer til dig;
 • stille vores nyhedsbreve til rådighed for dig;
 • sikre et godt kunde-leverandørforhold.

 

 • Er du leverandør hos os, anvender vi dine Personoplysninger til at:
 • Fremsende bestillinger
 • Betale købsfakturaer
 • Rette henvendelse per telefon eller mail vedrørende spørgsmål til bestillinger mv.

 

 • Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine Personoplysninger til at
 • kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside;
 • optimere vores hjemmesides indretning;
 • kunne følge op på de meddelelser, som du sender via hjemmesidens kontaktformular.

 

 

 

8.   Hvad er vores behandlingsgrundlag, når vi behandler oplysninger om dig?

 

 • Når du bliver kunde eller leverandør hos os, eller indgår en anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål.
  Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os.
 • Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
 • Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger, fordi vi jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f) har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

 

 • Vi har en legitim interesse i at behandle dit navn og din e-mail adresse til brug for markedsføringsformål. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse generelle statistikker over antallet af kunder, køb, brug af hjemmesiden, m.v.

 

 • I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan for eksempel være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

 

 • Er du ikke kunde hos os, men blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for for eksempel cookie-håndtering. Læs mere i vores cookiepolitik øverst på denne side.
  Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en Personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.3.

 

9.   Deling af dine Personoplysninger

 

 • Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os for eksempel med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

 

 • I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, for eksempel som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, såsom SKAT.

 

10.        Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

 

 • Vi opbevarer dine Personoplysninger efter nedenstående regler:
 • Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 60 måneder fra seneste købstransaktion eller henvendelse.
 • Er du leverandør hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i op til 60 måneder fra seneste levering eller kontakt.

 

11.        Dine rettigheder

 

 • Indsigt
  • Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

 

 • Berigtigelse og sletning
  • Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

 

 • Begrænsning af Behandling
  • Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

 

 • Dataportabilitet

 

 • Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

 

 

 

 • Indsigelsesret

 

 • Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

 

 • Tilbagekaldelse af samtykke

 

 • Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

 • Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til os. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

 

 • Du kan skrive til info@phonixtagmaterialer.dk eller henvende dig til Virksomheden på gdpr@naturmaelk.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

 

 • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 

 

 

12.        Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

 

 • Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke ønsker at afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger. Det kan eksempelvis dreje sig om at gennemføre dine ordrer, oprette dig som kunde eller leverandør osv.

 

13.        Sikkerhed

 

 • I Virksomheden er vores Behandling af Personoplysninger underlagt fortløbende sikkerhedstjeks og optimeringstiltag. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler Personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af Personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

 

14.        Klage til tilsynsmyndighed

 

 • Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine Personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
  Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

15.        Opdatering af denne Politik

 

 • Naturmælk a.m.b.a er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. En opdateret version af Politikken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne Politik er senest opdateret 14. august 2020