Et eventyr om Naturmælk 

Der var engang, nærmere betegnet i 1987, flere landmænd som begyndte at omlægge deres produktion til økologisk brug, hvilket betød, at deres malkekvæg skulle være økologiske inden, der var gået 5 år, men det var svært at få en aftale i hus med de eksisterende mejerier. De drømte derfor om at stifte NATURMÆLK, et lille selvstændigt økologisk andelsmejeri, hvis arbejdsfilosofi bygger på følgende læresætning: ” Vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn.”

Med udgangspunkt i den oprindelige andelstanke ønskede landmændene medindflydelse, nærhed og økologi, men som i et rigtigt eventyr skulle de også så gruelige mange forhindringer og prøvelser igennem, før NATURMÆLK blev en realitet.

De lokale økologiske landmænd savnede medindflydelse og medbestemmelse, og i 1988 blev stiftelsen af et selvstændigt økologisk mejeri for første gang italesat. De økologiske landmænd gik derfor på jagt efter et eventuelt egnet mejeri. Søholm Mejeri var det eneste oplagte emne, men det viste sig desværre at være for lille, så ideen om det selvstændige økologiske mejeri blev sat i bero, men drømmen levede videre. 

 

Prøvelser og forhindringer

I efteråret 1992 kom drømmen om eget økologisk mejeri igen på bordet, og dette førte i sommeren 1993 til, at en række landmænd tog initiativ til at indkalde alle sønderjyske økologiske landmænd for at drøfte ideen om et nyt selvstændigt økologisk mejeri. Initiativtagerne og nytilkommende landmænd blev omkring jul samme år klar til at starte deres eget økologiske mejeri. Fyldt med selvtillid og optimisme og med tegningerne til det nye mejeri samt udkastet til vedtægterne under armen begav de sig af sted til banken for at få det vigtige lån. Desværre var der ingen pengeinstitutter, som turde støtte op om det økologiske mejeri på det tidspunkt.

Men så skete der noget… 

1. maj 1994 blev det økologiske andelsmejeri NATURMÆLK stiftet. Der var fremgang i de første år, og troen på NATURMÆLK var stor, men konkurrencen på det økologiske marked var hård, og flere små mejerier måtte lukke.

Det kræver fokus på kvalitet at leve lykkeligt

Den økologiske mælk behandles, fra ko til karton, så skånsomt som overhovedet muligt. Mælken afhentes i tankvogne med langsomme indvejningspumper og flere kamre til indvejningen af de forskellige mælketyper fra landmanden –  og uden forarbejdning på mejeriet fastholdes den skånsomme og langsomme behandling. Når den økologiske mælk behandles skånsomt, så bevares den naturlige fedtstruktur, og resultatet bliver et homogent kvalitetsprodukt, der blot skal omrystes inden brug, samtidig med at det bevarer den gode smag og er et kvalitetsmæssigt godt alternativ til de traditionelt homogeniserede produkter.

NATURMÆLKs fokus på udelukkende at producere kvalitetsprodukter bar i efteråret 2007 frugt, da NATURMÆLK vandt Mejeribrugets Gourmetpris for vores hø-ost. Herefter er der vundet adskillige priser både i Danmark og i udlandet igennem årene.

I dag,  ser vi os forsat selv som et lille innovativt økologisk og biodynamiske mejeri – der hver dag gør os den største umage for at fremstille kvalitetsprodukter, der smager – og hvor alt produceres med kærligheden til det gode håndværk og til den gode smag. 

En fusion

Vi har haft et godt øje til hinanden igennem flere år. Så i januar 2017 fusionerede det nordsjællandske mejeri Øllingegaard med Naturmælk – nu blev vi to mindre mejerier til en´ familie. Vi driver fortsat de 2 mejerier videre, både i Skævinge,  hvor Øllingegaard hører hjemme, samt i Tinglev, hvor Naturmælk som sagt er placeret. Vi synes det giver god mening at står sammen som mindre økologiske virksomheder, og at vi dermed fortsat sikrer lokalproduceret mælk til både sjællændere og sønderjyder- og til resten af Danmark.