Lis Carstensen og Steffan Clausen:

Gården Dambæk ligger i Sønderjylland syd for Tinglev, tæt på mejeriet Naturmælk og tæt på grænsen til Tyskland. Her bor Lis og Steffan, som overtog gården til januar 2018 og som dermed er i fuld gang med at starte en ny historie på stedet. Lis er født på gården, og de har overtaget gården efter Lis´s forældre, som har drevet gården økologisk siden 1995. Der er 80 Dansk Holstein køer på bedriften, og der drives 105 ha jord hvor der er græs, majs og korn. Alt sammen foder til køerne på gården. Gården er omgivet af marker, og en del af jorden er lavtliggende, så det er svært at køre på jorden om efteråret. Derfor er nogle af markerne kun velegnet til afgræsning, og Steffan fortæller at ”den her ejendom er god til økologi, rigtig fin”.

Det er en stor beslutning at tage, når man starter som selvstændig økologisk mælkeproducent i en alder af bare 25 og 26 år. For tidligere generationer af landmænd var det en selvfølge at overtage gården efter sine forældre. Steffan har en onkel der er landmand, ellers ingen tilknytning til landbrug. Lis og Steffan har boet i Århus, og har prøvet det af, det at bo i storbyen. De var klar til at vende tilbage til det Sønderjyske, og Steffan valgte at blive ved med at levere sin mælk til Naturmælk. Et lille lokalt mejeri med mange små leverandører giver god mening for Steffan. Når han deltager i de to årlige leverandørmøder i Naturmælk, får han en god fornemmelse af at han er en del af et fællesskab og at han er tæt på direktør og formand i mejeriet.

Det var en naturlig ting at forsætte med økologien, når gården ligger så perfekt i forhold til afgræsning. De malkekøer som Steffan overtog, havde en høj ydelse og leverede mælk med en super god kvalitet. ”Vores ydelse er høj, så derfor var der tydelige beviser på at der også var god produktivitet i at producere mælken økologisk. Vores køer leverer selvom det bare er græs de får” fortæller Steffan om at tage valget som økologisk mælkeproducent. Han nyder godt af at overtage et godt fællesskab med naboerne, både hvad angår gode råd, sparring og tilbud om økologisk foder, hvis det kniber i en tørkesommer.

Steffan fortæller om fremtiden på gården, at han i første omgang bare skal passe den så godt som muligt. Det er de små forbedringer som letter arbejdsgangen i hverdagen, og som går mod noget nemmere, der i første omgang er fokus på. Så skal de tjene penge, og indenfor de næste 5 år skal de tage de store beslutninger om fremtiden på gården.

Steffan har allerede fået lavet en RISE analyse, et bæredygtighedstjek på gården, og et af de områder hvor der kunne være større fokus var på naturtiltag. Så et fremtidsønske er at erstatte de mange hegn af grantræer, med hegn som består at mange forskellige træer og buske som kan være med til at skabe øget biodiversitet.

At være stolt over noget, kan være svært at fortælle om, men Steffan kan nævne et par områder.  ”Når vi f.eks. er i Føtex, og ser en Naturmælks karton, så er det sjovt at tænke på at det måske var det jeg malkede i går, så på den måde synes jeg det er sjovt, – de skulle bare vide, at det var mig der har produceret det”. At Lis og han er kommet godt fra start, er selvfølgelig også en stor ting, fortæller han beskedent.

Det er jordbæryoghurten og koldskålen, specielt koldskålen har udviklet sig til en rigtig god smagsoplevelse.

Dambækvej 10,

6360 TINGLEV