Martin jOHANNSEN:

Om gården:

Martin Johannsen bor på Læsbækgård ved Sofiedal, tæt på Broderup, hvor mejeriet ligger. På Læsbækgård  drives 150 sortbrogede køer med dertil hørende kalve og ungdyr. Derudover dyrkes 265 ha med fodreafgrøder til køerne.

Martin overtog gården i 2021 fra sin far som selv overtog gården efter sin far i 1994 og begyndte omlægningen til økologisk drift i 1997. Martin er en yngre mand så det vil sige, at han nærmest har fået økologi ind med modermælken.

“Der er ingen planer om udvidelse. Jeg forsøger hele tiden at få mest muligt ud af det, jeg har, dvs. forbedre markdriften, sundheden hos køerne og tilstræbe sunde fødevarer. Der arbejdes på at styrke køernes immunforsvar for ad denne vej at mindske yverbetændelser.”

 
“Efter jeg overtog efter min far, har jeg købt en ejendom mere, hvor vi har fået installeret malkerobotter. Det gjorde vi for at give køerne mulighed for at passe sig selv mere og gøre mere, som det passede dem. Vi havde forventet, at det ville øge ydelsen, men min fars besætning, som jeg overtog i 2021, består af ældre køer, der virker en smule stædige. Udover det synes jeg det er lykkes”

“For at fremme biodiversitet planter vi blomsterstriber i vores marker, og så skubber vi grene og kvas fra de læhegn, vi tynder i, sammen i bunker for at give insekter og vildt steder at være.”

“At gøre godt bedre”

“Vi har i mange år været en smule foran på dyrevelfærd, vil jeg mene. Vi begyndte allerede for mange år siden med mange af de ting, som i de senere år er blevet krav. Jeg tror det eneste, vi har ændret inden for det seneste år er, at vi er begyndt at hente frisk græs til køerne. Det er de helt vilde med, og så har vi fået malkerobotter på en af ejendommene.”

Klimavenlige projekter

“Det kan være svært at arbejde med klima som landmand, fordi der er mange holdninger til hvad der er det rigtige at satse på og hvilken information man skal stole på. Det vi har valgt, er at blive en del af et solcelleprojekt, som skal levere strøm til en brintfabrik, der skal gøre indrigsflyvninger grønne.”

“Det er svært at sige. Jeg synes at hele udvalget af oste er rigtigt godt men der er ikke en der stikker ud. De smager allesammen rigtigt godt”

Dambækvej 16, Sofiedal 6360 Tinglev