Martin jOHANNSEN:

Om gården:

Martin Johannsen,bor på Læsbækgård ved Sofiedal, som ligger i umiddelbar nærhed af Broderup, hvor mejeriet er. På Læsbækgård passer han 80 sortbrogede køer med dertil hørende kalve og ungdyr og der dyrkes foderafgrøder på 105 ha.

Martin overtog gården i 2021 fra sin far som selv overtog gården efter sin far i 1994 og begyndte omlægningen til økologisk drift i 1997. Jeg har aldrig brudt mig om at sprøjte. Før i tiden blev der sprøjtet meget på gården, da der er meget lavbundsjord, som er meget ukrudtsbefængt, især med pileurter. Det har dog vist sig, at det også kan lade sig gøre at dyrke jorden uden sprøjten.

Der er ingen planer om udvidelse. Jeg forsøger hele tiden at få mest muligt ud af det ,jeg har, dvs. forbedre markdriften, sundheden hos køerne og tilstræbe sunde fødevarer. Der arbejdes på at styrke køernes immunforsvar for ad denne vej at mindske yverbetændelser.

Læsbækgård har været leverandør til Naturmælk siden 1. januar 2007.

I Syd og Sønderjylland ligger de 30 økologiske familiegårde, der ejer Naturmælk. Familiegårdene med de tilsammen ca.3500 køer drives meget forskelligt; således er 5 gårde biodynamisk drevet, andre 3 gårde har udelukkende jerseykøer, og 4 gårde drives med hø-fodring året rundt.

Disse forskellige driftsformer giver grobund for et meget varieret sortiment af fødevarer fra vores mejeri.

Dambækvej 16, Sofiedal 6360 Tinglev