Den Røde Ko

Projekt ”Økonomisk bæredygtig mælk fra Rød Dansk Malkerace (RDM-70)

– Den Røde Ko

Naturmælk gennemfører i efteråret 2017 projekt ”Den røde Ko”. Projektet er søgt til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr – og plantegenetiske ressourcer. Det er Bevaringsudvalget under Miljø og Fødevareministreriet, Landbrugsstyrelsen der bevilliger. Formålet med vores projekt er at arbejde for at bevare de gamle husdyrracer og deres gener, gennem udvikling af en bæredygtig mejeriproduktion.

Projektet tager udgangspunkt i Jens og Stig Benzons besætning på 120 RDM-70 køer som står på Rendebjerggaard på Fyn. Projektet vil gennem analyser af mælken, udarbejdelse af et forskningsreview, og en gennemførelse af en markedsanalyse give anbefalinger til hvilke mulige nicheprodukter det vil være bedst at udvikle på basis af mælken fra RDM-70.

I projektet arbejder Naturmælk sammen med Aarhus Universitet og SEGES.

Foto: Stig Benzon

Foto: Stig Benzon