Bæredygtighed

Netværk af økologiske producenter

Vi er et netværk af producenter, som med afsæt i økologien arbejder med bæredygtighed ud fra en systematisk tilgang. Vi har det til fælles at vi alle brænder for at lave bæredygtige produkter med ekstra hensyn til både jord og mennesker. 

 

Historiefortælling – Naturmælk

25 år med økologi – og stadig visionære…

De første økologiske landmænd, der etablerede Naturmælk i Sønderjylland tilbage i 1994, skabte mejeriet på baggrund af en arbejdsfilosofi, der bygger på læresætningen om at ”vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn”. Denne læresætning er stadig essentiel i måden hvorpå de nu 32 landmænd, deres familier, deres landbrug og mejeriet Naturmælk agerer; et hensyntagen til den jord, der dyrkes i alle led i værdikæden.

Økologi er for alle parter meget mere end en dyrkningsform. Det er en holdning til at ville noget mere og bedre end økologien, som vi kender den i dag.

Alle i fællesskabet omkring Naturmælk har igennem de seneste 25 år arbejdet for en økologiske og bæredygtig virksomhed – på den individuelle bedrift og på mejeriet. Og hver dag arbejdes der fortsat på  at skabe de sundeste mejeriprodukter med de største smagsoplevelser. Og det arbejde fortsættes..

Mange tiltag er der taget igennem tiden:

Større grad af selvforsyninger er opnået ude på en del af de enkelte gårde

Et konstant arbejde for bedre dyrevelfærd (Stop for aflivning af tyrekalve, certificering af landmændene efter Dyrenes Beskyttelse)

Flere landbrug dyrkes efter de biodynamiske principper

Alle landmændene udsår 7 Urter i deres græsmarker, for at sikre et større velbefindende hos dyrene- og et mere varieret foder til køerne, når de græsser.

Høj sporbarhed fra produkt til landmand.

Grøn energi

Naturplaner udarbejdet for en stor del af Naturmælks landmænd

Et evigt arbejde for en bæredygtig økonomi hos den enkelte landmand samt for mejeriet.

 

Vi har en drøm….

Nu åbner vi et vindue til de næste 25 år frem i tiden- og drømmer os hen sammen med Naturmælk og de landmænd, der dagligt leverer deres økologiske mælk til mejeriet.

Her vil vi opleve at langt de fleste af Naturmælks landmænd i hverdagen gør brug af resultaterne af RISE analyserne – og arbejder konstruktivt med at sætte nye mål. Naturplanerne arbejdes der fortsat med, for at sikre en vedvarende positiv holdning til den omkringliggende natur. Landmændene fodrer udelukkende med dansk foder, idet 100 % sporbarhed er af høj vigtighed for såvel producent som for kunderne. Vindmøller, eller andre alternative energiformer er opført på de fleste af gårdene, og samtidig er der etableret endnu flere privat etablerede biogasanlæg. Den bæredygtige økonomi er forankret på alle gårdene; de økologiske landmænd med deres familier oplever også derigennem en bedre livskvalitet. Og alle dyrene har det fortsat godt.

Mejeriet har gennemgået radikale forandringer i form af andre energikilder til driften og derigennem en højere økonomisk effektivitet. Størstedelen af emballagerne fremstilles af miljøvenlige, nedbrydelige materialer – eller måske er mejeriet blevet 60% emballagefri? Mejeriet har sammen med en del af landmændene etableret produktionsfællesskaber i 3. landene –  og er derigennem selvforsynende med frugt, bær o lign. som ingrediens til syrnede produkter. Og Naturmælk er fortsat en arbejdsplads, der tiltrækker medarbejdere, der ønsker at være en del af et bæredygtigt og udviklende fællesskab.

Dette er lidt af drømmen, der sagtens kan blive til virkelighed.

 

Bæredygtighed er økologi – og mere til

Bæredygtighed handler om at opfylde de nuværende behov uden at fratage fremtidige generationer muligheden for at opfylde deres behov. For os er økologi et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion. Det røde Ø garanterer blandt andet, at du får mad uden rester af sprøjtemidler og en høj grad af dyrevelfærd.

 

Men vi vil endnu mere. Når du vælger vores økologiske produkter, er du sikker på, at vi har målt på bæredygtigheden – at vi arbejder på at blive bedre hele vejen rundt i produktionen. Det gælder eksempelvis minimering af energiforbrug, forbedring af livskvalitet for dem, som arbejder på gården og produktionens bidrag til et mangfoldigt og varieret liv og landskab.

 

Når vi arbejder med bæredygtighed, bygger vi rundt om økologien og bidrager endnu mere til at skabe balance mellem natur og landbrug. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket. Du kan have tillid til, at vi gør alt, hvad vi kan, for at de produkter, du køber, bidrager til en bæredygtig udvikling.

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi vil økologi – og mere til.  

 

RISE – benyttes i mere 50 lande

I vores arbejde med bæredygtighed anvender vi værktøjet RISE, som analyserer bæredygtighed hos landmanden i forhold til miljø, klima, økonomi og sociale forhold. RISE står for Response-Inducing Sustainability Evaluation og er et internationalt anerkendt værktøj, som benyttes i mere med 50 lande. Værktøjet er løbende udviklet over de sidste 15 år og er nok det mest omfattende værktøj til vurdering af bæredygtighed i landbrugsproduktionen til dato.

 

Hvordan virker RISE?

Ved hjælp af landmændenes svar på en lang række spørgsmål måler RISE bæredygtighedsgraden på gårdene. Spørgsmålene inddeles i 10 kategorier, for eksempel ”jord”, ”livskvalitet”, eller ”energi og klima”. Hvert svar får en karakter, og til sidst beregnes gennemsnittet af karaktererne indenfor de enkelte kategorier. De samlede resultater tegnes ind i et 10-kantet ’spindelvæv’, som tydeliggør vores styrker og svagheder.

Med afsæt i vores udfordringer aftaler vi, i samarbejde med en konsulent, hvad vi konkret skal arbejde med, så vi bliver mere bæredygtige i alle aspekter og ikke kun i det, som vi i forvejen er gode til.  

 

Læs mere om arbejdet med bæredygtighed    klik her

Mød de andre producenter (klik på deres logo):