Karin og Niels Jørgen Vinge Rasmussen:

“Kathrinesminde”

Vi er nu den tredje generation på ejendommen,som vi overtog efter Niels Jørgens forældre i 1997. Dengang var der 25 ammekøer på gården. Gården blev lagt om til økologisk drift af Niels Jørgens far i januar 1997. Niels Jørgen købte så mælkekvote og startede med at mælke i maj 1998. Siden januar 2008 er  mælken leveret til Naturmælk.

Kathrinesminde er idag en familiebedrift, hvor Karin er udearbejdende som lærer.Sammen har vi 2 børn, Heidi og Katrine, som også er gode til at hjælpe til med kalve og heste.

Niels Jørgen passer 35 køer, men har planer om at udvide til 55 køer i en ny stald.

2 gange om ugen kommer der en medhjælp, en ung mand, som er boglig svag, men dygtig til at hjælpe til.

Til gården er der 41 hektar lerjord, som dyrkes med et 4-årigt sædskifte:

år: Byg og ærter i blanding med udlæg af kløvergræs

år: Kløvergræs til slæt og afgræsning

år: Kløvergræs til slæt og afgræsning

år: Majs, hvede eller havre

Derudover er der ca. 10 ha engarealer med vedvarende græs. Her græsser kvierne som regel eller også tages der et slæt hø til kalvene.

 

“Jeg opvokset her og har altid arbejdet på landet. Jeg har altid vidst ,at jeg ville være landmand ,og at jeg ville have med dyr at gøre.”

Niels Jørgen har været 8 måneder i Australien i 1994 som trainee på forskellige gårde. Her stiftede jeg bekendtskab med det australske system, dvs. producere mælk ud fra høj grad af afgræsning. Det har jeg siden kombineret med det, jeg har lært om økologisk landbrug, i Danmark.
Dette har ført til, at jeg praktiserer sæson kælvning, dvs. alle køer føder deres kalv i maj, juni, når græsset er godt i gang. De afgoldes således alle sammen i marts, dvs. her stopper jeg helt med at mælke for en tid. Det har den fordel, at køerne kan producere meget mælk på basis af afgræsning ,og at kalvene har samme alder.

Kalvene passes af ammetanter, dvs. enkelte køer mælkes ikke, men får 3-4 kalve hver, som de skal være mor for. Det har vi rigtig god succes med, hvilket også har resulteret i, at jeg i 2008 deltog i et projekt, kaldet græskalv, hvor en ko skulle gå på en eng med 2 tyrekalve en hel sommer, for derved at udvikle en hensigtsmæssig metode til at lave naturpleje og samtidig producere kød på.

 

På opslagstavlen hænger en opgørelse over dødeligheden blandt køer og kalve. Her står der, at landsgennemsnittet i 2007 var 8 % kalvedødelighed i alderen 0-180 dage, 5,6 % døde køer og 6,8 % dødfødte kalve. I 2007 havde vi 36 levende kalve fra 35 køer, dvs. 0 % kalvedødelighed og 0 % døde køer.

Jeg har planer om en ny stald til 55 køer og om en mobil malkerobot, som kan flyttes med køerne ud på græsmarken. På den måde kan også fjerntliggende marker  afgræsses med malkekøer.

“Kathrinesminde”
Rovstrupvej 79
6100 Haderslev