Kalv ved ko

KALV-ved-KO projektet 2019 – 2022.

Hos Naturmælks leverandør Østerløkke A/S har de et helt særligt fokus på dyrevelfærd og etik. Med driftsleder Laust Stenger i spidsen er de gået i gang med at undersøge, hvordan kalvene kan gå længere tid hos deres mor efter kælvningen. Det sker i projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet, Tru-Test Scandinavia, Økologisk Landsforening og Thise Mejeri.

Om projektet

I de staldsystemer, vi kender i dag, er det almindelig praksis, at kalven adskilles fra koen, efter de har gået sammen i kort tid. I projekt KALV-ved-KO undersøges det, hvordan staldsystemerne kan udvikles, så det bliver muligt at have kalven ved koen i længere tid; hvordan skal stalden indrettes, så kalven kan gå ved koen i hele den periode, hvor kalven skal have mælk. Da koen skal malkes hver dag, ledes der efter løsninger, hvor koen nemt får adgang til malkning, og hvor kalven nemt kan blive tilbage i et staldområde specielt indrettet til den og koen. Det fremtidige staldsystem skal understøtte et mere naturligt liv for kalve og køer og fremme køerne og kalvenes sundhed. Undervejs observeres på kalve og køers adfærd, kombineret med dataindsamling via sorteringslåge og ydelseskontrol. 

Projektets formål

”Gennem projektet opnås viden om staldindretning, sundhedsfremmende pasning, som muliggør pasning med fokus på et forbedret ko-kalv-samvær gennem hele mælkefodringsperioden på en sikker og bæredygtig måde for både ko og kalv, og endelig en skånsom adskillelse. Det overordnede fokus skal til enhver tid sikre os det størst mulige udbytte i form af sunde dyr, trivelige kalve, høj produktkvalitet af både mælk og kød, samt god økonomi og troværdighed i forhold til de økologiske principper”.

Følg projektet…