Foto: Per Klit Christensen

Hjertegræs

Hjertegræs var førhen en mere almindelig og udbredt græsart, som på grund af de smukke, hjerteformede småaks, ofte blev anvendt i buketter. Tørret hjertegræs kan holde sig pænt i uendelig lang tid og en buket af hjertegræs, blev derfor tidligere ofte anvendt som stuepynt.    

I dag hører det til sjældenhederne at finde hjertegræs i det åbne land, fordi voksesterne er blevet færre som følge af ændrede driftsformer i landbruget. Voksestedet kan både være lysåbne naturtyper på tør bund: overdrev og skrænter, og fugtig bund: enge og kær, hvor der blandt andet ikke spredes gødning. Uden afgræsning vil de fleste naturlige voksesteder med tiden gro til. Hos den økologisk landmand og  leverandør til Naturmælk Tove og Torben Ellegaard i Horne ved Varde, afgræsser kvæget  de vidtstrakte enge og overdrevsarealer. Kvæget opretholder enge og kær med mange orkideer, hedemoser med kæruld, klokkelyng og andre særlige planter. På overdrevet hvor der vokser hjertegræs, vokser der også andre overdrevsplanter. På en lun sommerdag høres der et væld af forskellige arter græshopper på disse arealer, noget der ikke er helt så almindeligt i det åbne landbrugslandskab nu om dage.          

Fakta: Almindelig Hjertegræs (Briza media)er en flerårig græsart, som kendes på de hjerteformede, brunviolette smaåaks. Planten vokser på tør-fugtig bund på overdrev, skrænter og enge. Voksestederne er dermed lysåbne naturtyper, der typisk med tiden vil gro til, hvis områderne ikke bliver afgræsset af kvæg.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver