JOHANNES HJORT NIELSEN:

Om gården:

Hesselgaard ligger i et smukt område ved Rinkenæs med udsigt over Flensborg Fjord. Gården blev udflyttet fra det nærtliggende Hokkerup omkring 1690. Dengang var der 237 tønder land til ejendommen, hvilket svarer til ca. 140 ha i nutidens arealenhed. Da min farfar købte gården i 1928, var der 28 ha til gården. I dag har gården et jordtilliggende på 70 ha plus 46 ha tilforpagtet.

Gården har en overgang været herredsfogedsbolig. Herredsfogeden var datidens politimyndighed. Et levn fra dengang er, at der stadig er tremmer for nogle af kældervinduerne.

Hesselgaard blev lagt om til økologisk drift i 1995, hvor jeg dengang drev gården i et I/S med min far. Siden 2000 har jeg selv stået for driften. Der er omkring 100 sortbrogede køer plus ungdyr på gården. Køerne går på dybstrøelse i en stald med masser af lys og luft. Nu har jeg en fodermester til at hjælpe med pasningen af køerne. Haven tager mine forældre sig af.

Der dyrkes korn, majs og kløvergræs,og indimellem har jeg dyrket spelt til Bageriet Aurion. Gården har siden 1. oktober 2005 leveret mælk til Naturmælk.

Mine fremtidige mål er fortsat at kunne drive gården økologisk og gerne have råd til at have en mand ansat.

I Syd og Sønderjylland ligger de 30 økologiske familiegårde, der ejer Naturmælk. Familiegårdene med de tilsammen ca.3500 køer drives meget forskelligt; således er 5 gårde biodynamisk drevet, andre 3 gårde har udelukkende jerseykøer, og 4 gårde drives med hø-fodring året rundt.

Disse forskellige driftsformer giver grobund for et meget varieret sortiment af fødevarer fra vores mejeri.

Krusåvej 6, Rinkenæs
6300 Gråsten.