RANDI OG THOMAS GULD HANSEN:

Lidt om Havervadgaard I/S, Randi og Thomas.

Ved Brøns, syd for Ribe og tæt på Skærbæk bor Randi og Thomas og deres 3 børn. De er tæt på Vadehavet, og lever med de store naturarealer tæt på diget. Der er en frisk vind og højt til himlen. Kvierne, fårene og lammene græsser de 350 ha. naturarealer på digerne og indenfor digerne driver Thomas 650 ha. agerjord som bruges til salgsafgrøder og foderarealer til dyrene. Og der skal produceres meget foder til de 175 malkekøer og deres kvier, som er krydsninger mellem SDM og RDM. Så er der studene som alle fedes færdige, og de 1200 moderfår og deres lam. Gården er selvforsynende med foder, og det er et ”must” for Thomas. Økologi handler om at være selvforsynende og udnytte det der kan produceres på gården. Dyrene skal på græs, og selv hente det meste af foderet. Der skal være sammenhæng i det hele. Og det handler om at have flere produktionsgrene på gården, flere ben at stå på. To vindmøller på gården er med til at sikre selvforsyning med energi.

Randi og Thomas er økologer med hjertet. Økologi for dem er også økologi i hverdagen og på middagsbordet derhjemme. Thomas driver gården i et I/S sammen med sine forældre, så Thomas er flasket op med økologien. Hans forældre startede med økologien i 1995. ” Når man er født og opvokset med økologien, kan jeg ikke se hvorfor jeg skulle begynde at sprøjte og bruge kunstgødning. Jeg har aldrig haft tanken om at det skulle være anderledes”.  Siden har Thomas købt flere gårde til, og i 2016 den ejendom hvor der produceres mælk. Nu er der 4 ansatte foruden Thomas og hans forældre.

”Jeg er stolt af at levere min mælk til Naturmælk, her står vi sammen. Alle har mulighed for at sige deres mening til leverandørmøderne, man kan sige det direkte til direktør og formand. Det har noget med holdning at gøre, og det er sjovt at være en del at noget mindre. Vi har et godt sammenhold og vi kender de andre leverandører” svarer Thomas på spørgsmålet om hvorfor han valgte at blive leverandør til et mindre mejeri.

For Thomas er det vigtigt at man har en holdning til hvordan økologien skal udvikle sig, og at landmanden udnytter de muligheder der er på den enkelte bedrift. ”Hvis man har økologi udelukkende på grund af økonomien, skulle man vælge at drive konventionelt landbrug. Det er ikke alle landmænd der har adgang til store græsarealer og f.eks. mulighed for at sætte en vindmølle op. Men det er vigtigt at landmanden arbejder på at blive så selvforsynende som muligt.” Derfor ser han gerne at økologien udvikler sig i retning af høj selvforsyning på gården, både med foder og gødning.

”Vi er stolte over det med selvforsyningen, vi kan selv, vi skal ikke hente noget udefra” svarer Randi og Thomas samstemmende. I marken dyrkes der korn og proteinafgrøder, og kløvergræsmarkerne fungerer godt, så det er ikke nødvendigt at købe foder ind. Thomas er tilfreds med bundlinjen, og den afvekslende hverdag på bedriften, mange forskellige arbejdsopgaver gør hverdagen spædende som økolog.

”Mine forældre købte Havervadgård i 1981 og lagde i 1995 om til økologi. Da jeg købte gården i Brøns i 2016 blev den også lagt om til økologi” Det går op og ned, men nu er der kommet flere til. Da vi havde majs, var der flere af de konventionelle naboer der syntes afgrøden stod imponerende godt. Og flere i Brøns har sagt at det var dejligt at køerne nu kom på græs, og de tydeligt kunne se at der var kommet mere vildt på markerne.” Så Randi og Thomas har stort set kun haft positive tilkendegivelser.

Det er jordbæryoghurt og smør. Vi er glade for smør og bestiller 12 pakker ad gangen, vi er mange i familien. Vi er glade for at få varer leveret med tankbilen, – helt som i gamle dage” slutter Randi.   

Skolevej 24, 6780 Skærbæk