Hansenberg

Augustine, Niels Peter og HANSENBERG.

I Kolding ligger HANSENBERG, som er hjemsted for 15 fulde erhvervsuddannelser og dertil en række grundforløb – herunder forskellige uddannelser, som har med dyr og landbrug af gøre. Vanggard ligger 6 km. uden for Kolding i vestlig retning, og gården er hjemsted for de uddannelser, som har med dyr og landbrug at gøre. Ud over uddannelsen som dyrepasser og landmand, er der også mulighed for at få at blive uddannet veterinærsygeplejerske, som det eneste sted i Danmark. Stedet huser specialerne: zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager og dyrehandel indenfor dyrepasseruddannelsen. På landmandssiden er specialet husdyr med retningerne kvæg, svin eller akvakultur. Så, foruden køerne, er der 50 heste og 75 arter af forskellig zoologiske dyr. Vanggard er omgivet af mange faciliteter, der understøtter uddannelserne; kostald, hesteafdeling, ridehal og baner, zoologisk afdeling og en afdeling med forsøgsdyr. Niels Peter Hansen er ansat som skolechef for HANSENBERG Organia og Augustine Dias er staldansvarlig.

Augustine har det daglige ansvar for pasning af forsøgsdyr og de 75 jerseykøer, der går i dybstrøelsesstalden. Der er to ansatte elever i stalden. Eleverne på skolen kommer i praksisnær undervisning i stalden og får bl.a. lært at malke. Augustine underviser også i kvæghold og er med til at motivere de unge til at blive en del af fremtiden i landbruget. Der er 95 ha. jord i omdrift, hvor der hovedsagelig dyrkes foder til køer og heste. Der er et godt samarbejde med en nabo, som driver et økologisk planteavlsbrug. Han dyrker majs til køerne og modtager gødning fra HANSENBERG.

HANSENSBERG´s landbrug har været under omlægning til økologi, og 1. januar 2020 var man klar til at levere den første økologiske mælk til Naturmælk. ” Det er en del af udviklingen af skolens profil at vi har omlagt til økologi” fortæller Niels Peter om den nye produktionsform.

”Jeg har nogle sunde dyr og vi bruger meget lidt medicin til dyrene” fortæller Augustine, og glæder sig over at køerne nu også kommer på græs. Niels Peter er stolt over de faciliteter HANSENBERG kan tilbyde sine elever, hvor omgivelserne taler deres tydelige sprog. Samtidig er han stolt over sine dygtige medarbejdere.

At starte med at levere økologisk mælk til Naturmælk kræver forskellige ekstra indsatser på gården.  Augustine har fået sine køer og stalden godkendt efter Dyrenes Beskyttelses regelsæt, hvor der er ekstra krav til dyrevelfærden på gården. I marken begynder man at så urter i græsmarkerne, og inden længe får landbruget udført en RISE bæredygtighedsanalyse, der fortæller om bæredygtigheden på gården. RISE analysen giver forslag til hvordan landbruget kan udvikle sig i en endnu mere bæredygtig retning. Der måles på 10 parametre eks. energi og klima, dyrehold, biodiversitet, næringsstoffer.  Augustine deltager i Naturmælks staldskole, hvor han mødes med de andre landmænd i Naturmælk og udveksler ideer til management i stalden. Alle tiltag, som kendetegner `det at være leverandør til Naturmælk.

Vranderupvej 113, 6000 Kolding