Hansenberg

Augustine, Niels Peter og HANSENBERG.

I Kolding ligger HANSENBERG, som er hjemsted for 15 fulde erhvervsuddannelser og dertil en række grundforløb – herunder forskellige uddannelser, som har med dyr og landbrug af gøre. Vanggard ligger 6 km. uden for Kolding i vestlig retning, og gården er hjemsted for de uddannelser, som har med dyr og landbrug at gøre. Ud over uddannelsen som dyrepasser og landmand, er der også mulighed for at få at blive uddannet veterinærsygeplejerske, som det eneste sted i Danmark. Stedet huser specialerne: zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager og dyrehandel indenfor dyrepasseruddannelsen. På landmandssiden er specialet husdyr med retningerne kvæg, svin eller akvakultur. Så, foruden køerne, er der 50 heste og 75 arter af forskellig zoologiske dyr. Vanggard er omgivet af mange faciliteter, der understøtter uddannelserne; kostald, hesteafdeling, ridehal og baner, zoologisk afdeling og en afdeling med forsøgsdyr. Niels Peter Hansen er ansat som skolechef for HANSENBERG Organia og Augustine Dias er staldansvarlig.

Augustine har det daglige ansvar for pasning af forsøgsdyr og de 75 jerseykøer, der går i dybstrøelsesstalden. Der er to ansatte elever i stalden. Eleverne på skolen kommer i praksisnær undervisning i stalden og får bl.a. lært at malke. Augustine underviser også i kvæghold og er med til at motivere de unge til at blive en del af fremtiden i landbruget. Der er 95 ha. jord i omdrift, hvor der hovedsagelig dyrkes foder til køer og heste. Der er et godt samarbejde med en nabo, som driver et økologisk planteavlsbrug. Han dyrker majs til køerne og modtager gødning fra HANSENBERG.

Hansenberg er en erhvervsskole og dette gør også, at deres elever har timer afsat til biodiversitet. Her har de senest arbejdet med insekthoteller, som de har bygget af paller, hvor der indimellem er forskellige materialer, som forskellige insekter godt kan lide at bo i. 

Hansenberg´s landbrug har været under omlægning til økologi og d. 1. januar 2020 var man klar til at levere den første økologiske mælk til Naturmælk. ” Det er en del af udviklingen af skolens profil at vi har omlagt til økologi” fortæller Niels Peter om den nye produktionsform. Derfor mener de også at det var naturligt nok, at der nu er oprettet et nyt speciale på landbrugsuddannelsen. Det nye speciale er økologi, som både inkluderer jordbrug og husdyr. Det nye speciale er fra 1. januar 2023 åbent for tildmeldinger. Læs mere på Hansenberg.dk

”Jeg har nogle sunde dyr og vi bruger meget lidt medicin til dyrene” fortæller Augustine, og glæder sig over at køerne nu også kommer på græs. Niels Peter er stolt over de faciliteter Hansenberg kan tilbyde sine elever, hvor omgivelserne taler deres tydelige sprog. Samtidig er han stolt over sine dygtige medarbejdere.

Årets gazelle inden for mælkekvalitet 2023 hos Naturmælk blev hansenberg som opnåede de bedste fremeskridt. “Mælkeproducenter har altid fokus på kvalitet – det er alfa og omega for både dem selv, mejeriet og forbrugerne. Derfor er det i den grad et kvalitetsstempel, at Naturmælk har valgt, at vi skulle modtage den her pris. Vi arbejder konsekvent med gode rutiner og høj faglighed i stalden, for den tilgang vil vi gerne give videre til vores elever.” 

At starte med at levere økologisk mælk til Naturmælk krævede forskellige ekstra indsatser på gården. Augustine fik sine køer og stalden godkendt efter Dyrenes Beskyttelses regelsæt, hvor der er ekstra krav til dyrevelfærden på gården. I marken begynder man at så urter i græsmarkerne, og inden længe får landbruget udført en RISE bæredygtighedsanalyse, der fortæller om bæredygtigheden på gården. RISE analysen giver forslag til hvordan landbruget kan udvikle sig i en endnu mere bæredygtig retning. Der måles på 10 parametre eks. energi og klima, dyrehold, biodiversitet, næringsstoffer. Augustine deltager i Naturmælks staldskole, hvor han mødes med de andre landmænd i Naturmælk og udveksler ideer til management i stalden. Alle tiltag, som kendetegner det at være leverandør til Naturmælk.

Vranderupvej 113, 6000 Kolding