Hans Christian Christiansen

Gitte og Hans Christian på Solkærgaard.

I det meget smukke landskab syd for Sønder Stenderup ved Kolding, ligger Søgaard og Solkærgaard side om side. Gårdene er omgivet af Solkær Enge, og ligger på vejen ud til Skibelund Strand. Når man besøger Hans Christian, skal man helt ud til enden af vejen, og efterfølgende når man til det store vådområde som kaldes Solkær Enge. Søgaard er Hans Christians fødehjem, og han er 5. generation på gården. Det lå i kortene, at Hans Christian skulle hjem og overtage fødehjemmet, så han fik sig en landmandsuddannelse, og allerede som 22-årig havde han part i gården. Efterfølgende blev nabogården Solkærgaard købt, og den har dannet rammen om deres familie med 4 børn.  

”Det var et rigtig klogt valg”

Det er på Søgaard, at de 100 køer hver dag producerer mælk til Naturmælk. Køerne er en blandet flok af racerne Rødbroget, Holstein, RDM og Montebeliard. I 2009 stod Hans Christian overfor et valg for fremtiden, der skulle afgøre hvordan der kunne skabes merværdi i de produkter som blev produceret på gården. Da specielt den konventionelle markdrift var under pres, blev økologien svaret, og gården blev omlagt til økologi. Den dag hvor den store marksprøjte forlod gården, gik det for alvor op for Hans Christian, at han var blevet økolog. Nye tider var på vej, og et nyt håndværk skulle læres, men han tilføjer tilfreds at ”efter den beslutning var taget, er det kun gået én vej, og det er op for gårdens drift. Jeg blev så glad for den beslutning”. Køer og økologi hører sammen, det er nemt at styre ukrudtet i markerne når der skal dyrkes meget græs, og køernes gødning bidrager til harmoni på bedriften og de afgrøder, der kan sælges. Hans Christian driver i alt 180 ha.

Ud over de 100 ha med græs til køerne, dyrker Hans Christian hestebønner, korn og græsfrø. Det betyder, at han stort set er selvforsynende med foder, og der bliver kun købt lidt kraftfoder ind, som bruges til at lokke køerne ind i malkestalden. Kraftfoderet der bruges på gården, indeholder ikke soja, da dette er blevet udfaset til fordel for kraftfoder med danskproducerede ingredienser. Selvom fremtiden for en økologisk landmand byder på udfordringer i form af flere krav og tiltag i den økologiske produktion, vurderer Hans Christian at forbrugerne stadig vil købe den økologiske mælk, selvom de skal betale lidt mere for økologien.

Hans Christian har været leverandør til Naturmælk i 1½ år, og han valgte et mindre mejeri, fordi han gerne ville være tættere på sit Andelsselskab. Det har stor værdi når leverandørerne deltager på generalforsamlingen, og direktør og formand står lige foran en, ”så kan man bare lukke munden op, hvis man har noget”.

“Vi laver urtestriber i vores græsmarker, små vildtagre med blomster og så klipper vi vores læhegn som en hæk. Det giver tættere læhegn hvilket giver dyr og insekter bedre levevilkår.”

Hans Christian er tilfreds med tilværelsen som økologisk mælkeproducent, og stolt over at det går så godt. Han deler gerne sin hverdag med de mange børn, som hvert år besøger Naturskolen og naturområdet. Naturvejlederen kommer ofte forbi med både store og små nysgerrige børn, hvor specielt de små kalve er et hit for dagplejebørnene. Børnene er altid velkomne på gården, og til at følge med i hvordan hverdagen er på en gård med økologisk mælkeproduktion.

”Osten er god, og yoghurten, men ellers har jeg ingen specielle ønsker, vi nyder det hele”.

Skibelundvej 18, 6092 Sdr. Stenderup