Foto: Jesper Tofft

Hannahs gård: Blomster og buske til de vilde dyr

Naturmælk-producent Hannah Bahnsen ved Uge i Sønderjylland vil som de øvrige i mejeriets leverandørkreds gerne gøre en lille indsats for naturen. Det kan man f.eks. gøre de steder, hvor der er skæve hjørner som de store maskiner ikke rigtigt kan komme rundt i. I centrum af Hannah Bahnsens produktion står de 165 malkekøer med opdræt, som i alt bliver til ca. 300 dyr, og den er fordelt på 3 ejendomme: Uge, Hjolderup og Stubbæk.

Hannah fik i 2013 lavet en naturplan, som gennemgik ejendommens natur, og stillede forslag til ny natur. Ved Hjolderup var der to skæve hjørner i markerne, som ikke rigtigt passede med driften. Her kunne der anlægges remiser (beplantninger) til vildt, småfugle og insekter m.m. I foråret 2015 blev der så anlagt to remiser på hhv. 2500 og 1600 m2. I begge tilfælde er det plantede areal dog mindre, idet der i begge remiser er lysninger i midten. Således vil der efterhånden som buske og træer vokser til, opstå læ-virkning i disse lysninger, hvor solen kan varme op, og hvor der vil kunne blive lunt på kølige og blæsende dage. Udover disse to remiser er der plantet 450 m 3-rækkede løvtræshegn ved Uge.

Plantearbejdet er sket med støtte fra EU’s landdistriktmidler, hvor af nogle er øremærket til naturforbedringer på landbrugsejendomme. Der er plantet mange arter, og der er lagt vægt på, at der er mange blomstrende busker, som dels giver frugter og frø til efterår og vinter, dels tiltrækker insekter, herunder honningbier. Det er f.eks. skovæble, hyld, tjørn, kvalkved, fuglekirsebær, fjeldribs, almindelig røn m.fl. På alle Naturmælk-ejendomme er der stader med honningbier, og der er derfor langs med kanten af både remiser og hegn udsået en bræmme med blomster, som tiltrækker bier, f.eks. den blå honningurt.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver