KIRSTEN OG BENNY BONDE:

Lidt om Erenbjerggård, Kirsten, Benny og Christian.

Familien Bondes gård, Erenbjerggård, ligger på Sydvest Fyn. Gården er en slægtsgård som blev købt af Kirstens oldefar for 100 år siden, og siden 1983 har Kirsten og Benny boet på gården sammen med deres 2 sønner. De driver med 108 ha jord som udelukkende anvendes til foder til de 100 køer i form af græs og helsæd. Besætningen består af 30 % jerseykøer og 70% krydsninger mellem jersey og sortbroget. Det giver holdbare og robuste køer. Kirsten og Benny har bygget en løsdriftsstald med dybstrøelse og køerne har adgang til det fri og frisk luft året rundt. Om sommeren på de marker der omgiver gården, og om vinteren har køerne altid adgang til udeareal. De gamle staldlænger er stadig i brug som malkestald, og der er god plads til mange kælvningsbokse og kalve. Tyrekalvene studes, opdrættes og afsættes som økologisk oksekød hos en kollega.   

Nu er deres søn Christian også med i driften af gården. De har alle tre en landbrugsuddannelse, de hjælpes ad med arbejde og daglige beslutninger, og det er meningen at gården på sigt skal fortsætte med Christian i front. For familien ligger der er en stor værdi og stolthed i at gården kan overtages af næste generation og driften er bæredygtig. Målet er at de 100 køer også fremover skal kunne give en indtægt for 2 familier. En helt speciel glæde for familien Bonde er, at de er blevet værter for landbrugsstuderende fra Sydafrika. Hvert år modtager de 2 studerende som kommer i 8 uger og deltager i hverdagen på den økologiske bedrift.

Gården blev omlagt til økologi i 1998. Der var mange landmænd der omlagde deres gård på det tidspunkt. Kirsten og Benny søgte nye udfordringer, og Benny havde aldrig brudt sig om at sprøjte markerne, det var altid hans svigerfar der stod for det. Siden de startede deres mælkeproduktion i 1983 har køerne altid gået på græs. Gården er omgivet af græsmarkerne, så økologi ”lå lige til højrebenet”. I forhold til udvikling af økologien er der fokus på selvforsyning, det er en fælles drøm for Christian, Benny og Kirsten at blive selvforsynende med foder. Nu købes der korn og lidt kraftfoder ind, men de vil gerne selv kunne dyrke alt foderet til køerne på deres egen gård. Et andet fokus punkt er dyrevelfærden. Det er meget sjældent at der er behov for at tilkalde dyrlægen, og det prioriteres at de altid er to der malker sammen. Det giver ro og rettidig omhu i forhold til at kunne behandle køerne særskilt og de kan have fokus på at forebygge.

Vi tror på at vi har et produkt som der er en gruppe danskere der vil betale for, så fremtiden er lysegrøn! Vores mejeri skal differentiere sig, det er vejen frem for os. Friskhed og kvalitetsprodukter og fokus på den gode smag. Vi skal holde fast i hvad der kendetegner et kvalitetsprodukt, og hvad der giver den gode smag. I vores familie er vi ikke fedtforskrækkede.

Ude hos leverandørerne til Naturmælk og Øllingegaard, er der plads til mangfoldighed. Vi har mange forskellige gårde, store og små med mange forskellige særpræg. Det er en styrke at vi kan have så mange forskellige særpræg og alligevel være fælles om økologien.

Bennys far var bekymret da de lagde om til økologi, ”hvordan skal i dog få smør på brødet” var hans kommentar. Kirsten og Benny har ofte siddet til mejerimøder hvor både konventionelle og økologiske mælkeproducenter deltog. Der var ofte skepsis overfor økologien og det synes de var lidt træls. Der er ikke mange økologer i det område som de bor i, så derfor skiller de sig lidt ud. I anledning af 100 året for driften af gården holder de Åbent Landbrug i samarbejde med deres landbrugsorganisation. Det giver en god anledning til at konventionelle og økologiske landmænd mødes på tværs. Christian hjælper ofte naboerne med forskellige opgaver i marken eller i stalden, dette giver også god mulighed for at komme i dialog omkring økologien.  

Vi spiser rigtig meget ost, vi kan jo bare bestille og så kommer det med tankbilen. Cremefraichen og smørret er også et hit, det daglige smør og skyren, det må vi ha!

Assensvej 21, 5672 Broby