Foto: Jesper Tofft

”Engen er nu gyldengul…af tunge kabbelejer…..”

Dette citat fra den kendte Jeppe Aakjær-sang ”Nu er dagen fuld af sang” er en realitet hos Naturmælk-leverandør Hermann Lorenzen i Lundsgårde ved Løgumkloster. Langs alle hans grøfter og på engene ved Arnå blomstrer engkabbeleje og andre sump- og engplanter forår og sommer. Engkabbelejen er en af de første, der blomster fra slutningen af april til ind i maj. I løbet af maj blomstrer bl.a. engkarsen, og hen på sommeren bl.a. trævlekrone, kær-ranunkel, kær-snerre, eng-forglemmigej. Og de meget store og synlige baldrian og gul iris, der lyser op på lang afstand. Engplanterne har længe haft trange kår pga. at engene mange steder i landskabet er blevet opdyrket, og er slet ikke så udbredte som da Jeppe Aakjær besang dem. Men ved mangeårig græsning uden ekstra gødskning kan man pleje engene og deres flora med den tilknyttede insektfauna. Blandt sommerfuglene på disse enge ses mindst 10 af de almindelige arter som  græsrandøje, engrandøje, almindelig blåfugl, nældens takvinge, kålsommerfugle samt den mere sjældne perlemorsommerfugl.

Fakta: Engkabbelejen (Caltha palustris) hører til ranunkelfamilien eller ”smørblomster”, som de også kaldes i Jylland. Det er en lav, men kraftig plante, som hører til de tidligste forårsblomster på fugtige enge – ofte langs vore vandløb og grøfter. Den kræver lys, og kan ikke gro mellem højt græs, siv og lignende. Men da den blomstrer før løvspring – samtidig med anemonen – kan den også trives i næringsrige løvskove omkring fugtige kær og ved skovbække. Efter blomstringen sætter den frø, som kan føres langt omkring med vandet. Sidst på sommeren er den visnet hen.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver