UTE ANDRESEN & EMIL B.PETERSEN:

“En gård i Nolde”

Ute Andresen og Emil B.Petersen driver sammen et landbrug i Nolde ved Bylderup Bov. Emil overtog gården i 1995 af hans far, som indtil da havde dyrket konventionel planteavl på 66 ha og haft amme-køer. Efter generationsskiftet blev bedriften omlagt til økologisk malkeproduktion.

Den nuværende malkestald blev bygget samme år og i de følgende år blev der etableret løsdriftsstalde til kalve og kvier. Der er i dag ca. 125 malkekøer med tilhørende opdræt.

Ligeledes er der siden da blevet købt div. Jordarealer, så man på nuværende tidspunkt har et eget jordtillæggende på ca. 160 ha.

Siden Januar 2012 har Ute & Emil leveret mælk til Naturmælk i Broderup.”Vi valgte at skifte til Naturmælk, fordi vi så hvordan mælken blev forarbejdet omhyggeligt og solgt som et moderne økologisk produkt, i en meget god kvalitet, som i øvrigt også var et kendt brand i Danmark.”

“Vi forsøger at drive landbruget i med naturen frem for imod det og vi har inden for de senere år opført nogle læbælter med forskellige træer. Derudover har vi  samlet rester fra beskæring af læbælter og lagt det ned i et lille stykke skov som vi har.” Derudover udtaler Emil “Jeg synes faktisk det er rigtigt fint at vi kan begynde at braklægge hjørner af marker.”

“Her i 2023 fik jeg prisen som den med den bedste mælkekvalitet, og så er jeg ret sikker på at jeg har de laveste celletal ved naturmælk. Det må da betyde man gør noget rigtigt.”

Lokalsamfundet betyder meget for Emil, om det så handler om samarbejde om produktion af foder eller de lokale foreninger. Emil vil allerhelst være selvforsynende men, hvis ikke helt han kan det køber han det han mangler hos lokale landmænd. Før i tiden har han haft et selvskab i samarbejde med sin nabo, men nu køber han størstedelen af det foder han ikke selv kan producerer af sin bror.

Han er også meget investeret i det foreningslivet, hvor han sidder i bestyrelsen i den lokale sportshal. Derudover er han meget aktiv diverse sportsforeninger, hvor hans 4 børn har brugt mange timer gennem tiden.

“Vi flytter ikke køerne når de skal kælve, og vi har i 25 år fremavlet dyrene til selv at kunne kalve. Vi forsøger at lave små kalve så det er let for køerne selv at kælve, og det samme gør vi i forhold til krydsning med kødkvæg. Vi har prøvet lidt af hvert men nu har vi valgt, at bruge Angus fordi de ikke bliver så store. Det har gjort at det er mange år siden, at jeg har hjulpet en ko med an kælve.”

“Vi kan rigtigt godt lide skyren de laver. Den spiser vi meget til morgenmad.”

Noldevej 10,Nolde
6372 Bylderup-Bov