UTE ANDRESEN & EMIL B.PETERSEN:

“En gård i Nolde”

Ute Andresen og Emil B.Petersen driver sammen et landbrug i Nolde ved Bylderup Bov. Emil overtog gården i 1995 af hans far, som indtil da havde dyrket konventionel planteavl på 66 ha og haft amme-køer. Efter generationsskiftet blev bedriften omlagt til økologisk malkeproduktion.

Den nuværende malkestald blev bygget samme år og i de følgende år blev der etableret løsdriftsstalde til kalve og kvier. Der er i dag ca. 120 malkekøer med tilhørende opdræt.

Ligeledes er der siden da blevet købt div. Jordarealer, så man på nuværende tidspunkt har et eget jordtillæggende på ca. 150 ha.

I 2004 blev der indgået et samarbejde med naboen,og Nolde I/S dannedes.Fællesskabet omfatter dog kun planteavlen. Her dyrkes i dag ca. 700 ha med alsidig planteavl og foderproduktion. Der er på gården ansat 1 fast medhjælper og en skoledreng.

Siden Januar 2012 har Ute & Emil leveret mælk til Naturmælk i Broderup.Vi har valgt at skifte til Naturmælk, da vi så ved at vores mælk bliver forarbejdet omhyggeligt og solgt som et moderne økologisk produkt, i en meget god kvalitet, som i øvrigt er et kendt brand i Danmark.

  • at vores dyr har det bedst muligt
  • at gården bliver drevet uden kemi
  • at vi er med til at opretholde en naturlig balance
  • at vi kan levere en god råvare, som vi kan stå inde for

Vi en familie på seks, Ute er udarbejdende som ride-fysioterapeut, og vores fire børn er meget aktive indenfor ridesport, håndbold og fodbold – weekenderne bruges derfor på div. håndbold-eller fodboldkampe og ride-stævner.

Emil bruger meget tid på foreningsarbejde i lokalområdet og som håndboldtræner – Ute er aktiv i rideklubben i Tinglev.

Noldevej 10,Nolde
6372 Bylderup-Bov