klik her for at følge gyvelgården på facebook

Emma og Søren

Syd for Ribe – og lidt nord for Skærbæk – bor Emma og Søren på Gyvelgården. De har netop indrettet sig på gården, for de overtog den i november 2019. Søren og Sørens far er født og opvokset på gården, og den har været i familiens eje langt tilbage, ingen ved helt hvor langt tilbage. Til bedriften hører der 3 gårde, hvor Gyvelgården er den ene. De 195 jerseykøer og alle ungdyrene er fordelt på de 3 gårde. Søren er opvokset med økologien, for Gyvelgården blev omlagt til økologi i 1998. For ham danner gårdene de perfekte rammer for at have en økologisk drift. Jorden ligger tæt på. Det er nemt når alle dyr skal på græs, og der er samtidig meget jord til bedriften, så der kan dyrkes en masse foder til dyrene.  Det er et vigtigt når gården drives økologisk, at der ikke skal købes en masse foder ind. Det er med til at gøre bedriften bæredygtig.

Selvom Emma også arbejder udenfor gården, som konsulent indenfor kvægavl, er de fælles om projektet og supplerer hinanden godt i dagligdagen på gården. Der er ansat elever og en medhjælper i fleksjob, og gården byder ofte besøgende velkomne. ”Vi er åbne, folk må gerne komme forbi” fortæller Søren.

Søren er vild med at se tingene gro og udvikle sig, og derfor blev han landmand. Han er også konkurrence menneske og vil gerne regne og optimere. ”Jeg er stolt over at være landmand. Det glemmer man ofte i det daglige” fortæller han om livet som landmand. At være økologisk landmand kræver godt håndværk, fordi beslutningerne er langsigtede. Søren pointerer at vi skal passe godt på vores røde Ø mærke, ”det er et godt brand”.

Søren blev andelshaver i Naturmælk, fordi han ønskede at være medlem af et fællesskab, og han ville gerne have en sikkerhed for at kunne afsætte sin mælk. Naturmælk er et mindre mejeri, og det er kendetegnet, at alle leverandører ofte mødes i fællesskab for at drøfte mejeriets drift og fremtid. ”Vi er rundt og give hånd til alle på leverandørmøderne. I løbet af et par timer har man snakket med direktør, formand og kollegaer. Det var ikke en mulighed, hvis jeg var med i et stort mejeri”.

”Det er svært at svare på. Lige nu er klima på dagsordenen. Vi vil rigtig gerne være klimaneutrale”. Selvforsyning med foder, dyrkning af proteinafgrøder, korrekt håndtering af gylle, muligheder for i fremtiden at anvende strøm fra vindenergi. Alle tiltag der går i en klimavenlig retning. Der er lavet en RISE bæredygtigheds analyse, som omhandler mange forskellige områder på gården. Søren er også parat til at lave yderligere analyser for at blive mere klimavenlig.

Det varierer meget, men mælk er altid godt, ”Jeg drikker meget mælk på en dag” fortæller Søren med tilfredshed!

Gyvelvej 39

6780 Skærbæk