Når du kan se det røde logo med teksten Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på Naturmælks mælkekartoner og smørpakker, kan du være sikker på at mælken stammer fra besætninger som er godkendt og anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Gårdene er certificeret efter et regelsæt som årligt kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse. 

Certificeringen er med til at sikre den bedste dyrevelfærd for vores køer ude på gårdene. Det er bl.a.at dyrene altid går frit omkring i løsdriftsstalde og har adgang til gode hvilearealer. Køerne går på græs, de har adgang til kobørster, hvor de kan udføre deres naturlige hudpleje. Kalvene må ikke sælges til udlandet, men skal opdrættes i Danmark, og ko og kalv går sammen mindst 24 timer efter kælvning i deres egen boks. Mange tiltag som er med til at sikre at dyrene er sunde og raske.