Foto: Per Klit Christensen

Den grønne frø

Den grønne frøs stemningsfulde kvækken lyder i sommernatten omkring Øster Højst.

Hos Naturmælk-leverandør Hermann Lorenzen finder man den grønne frø. Småsøer fungerer som små oaser i landskabet, og kan på sin vis fungere som erstatning for de mange lavninger og små moser, der er blevet drænet i agerlandet. Mange landmænd kan nikke genkendende til, at der er fugtige pletter, hvor man som oftest ikke har noget udbytte – trods dræning. Så kan man alternativt anlægge en lille sø eller vandhul, som efter et par år vil kunne sprudle af liv, og glæde både ejeren og det lokale dyreliv.

Den grønne frø, der kun findes i visse områder i Jylland, kan i de lune sommernætter fra sidst i maj til først i juli høres fra området. 

Fakta: Den grønne frø (Rana esculenta) findes over det meste af landet, dog ikke i Midt, Vest- og Nordjylland. Mange steder er den sjælden og kun pletvist udbredt. Modsat andre frøer, som kun kommer til dammen for at lægge æg, lever den grønne frø i vandet hele sommeren. Når den sidder på bredden er den svær at opdage med sine camouflagefarver, men så med ét springer den langt ud i vandet for at undslippe den mulige fjende. Her gemmer den sig på bunden til faren er drevet over. Den grønne frø  er varmeelskende og foretrækker  solåbne damme og småsøer med rig vegetation. Den lægger sine æg i juni i klumper som sidder fast til vandplanter under overfladen. Den er først kønsmoden som 3-4-årig. De gamle dyr er trofaste overfor deres levested, mens de unge spreder sig ud i landskabet i deres søgen efter nye søer, hvor de kan slå sig ned.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver