Mælkebevægelsen

Mælkebevægelsen er en nystartet, målrettet bevægelse hos De økologiske mejerier.

Landmændene har sat sig selv målene, at de vil:

– Have et helt særligt fokus på at nedbringe klimabelastningen på deres gårde.

– Optimere dyrevelfærden.

– Øge biodiversiteten.

– Have fokus på bæredygtigheden.

For at levere mælk til mælkebevægelsen skal landmanden leve op til 10 krav.

De 6 er faste krav. De næste 4 er valgfrie. 

Vil du vide mere ?

Ingredienser : Økologisk dansk minimælk (0,4 % fedt).

Pasteuriseret. Ikke homogeniseret

Næringsindhold pr. 100 g
Energi 158 kJ     / 37 kcal
Fedt

– heraf mættede fedtsyrer

0,4

0,3

g

g

Kulhydrat

– heraf sukkerarter

4,7

4,7

g

g

Protein 3,7 g
Salt 0,11 g

 

“Kroghsminde” Økologi er ikke et koncept, men en rejse.

Som 7. generation på Kroghsminde, der ligger i Strellev ved Ølgod, driver Jens og Lisbeth Krogh det økologiske landbrug med en helt særlig energi.

Kroghsminde har været drevet økologisk siden 1995, og de senere år har fokus ligget på reduktion af gårdens klimabelastning. Den er opnået gennem et systematisk arbejde med mange små og store indsatsområder fra kulstofbinding i marken og plantning af træer og urter til omlægning af foder og effektivisering af transport og maskiner og en række andre processer.

Læs mere om Kroghsminde her:

http://www.naturmælk.dk/kroghsminde/

 

En klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden bedst kan gøre for at nedbringe ejendommens samlede negative påvirkning af klimaet. 

Indsatsområderne er nedbringning af mængden af udledte af klimagasser, indlejring af mere kulstof i jorden samt forøgelse af udbytterne. 

Klimahandlingsplanen er udarbejdet sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af ejendommens driftsleder. 

Eksempler på klima indsatser på en bedrift 

For at mindske brugen af fossile brændstoffer skiftes produktionen af grønpiller ud med let fordøjeligt kløvergræsensilage.

Dæktrykket ved markarbejde kan sænkes og evt. ældre cirkulationspumper udskiftes i malkestalden. 

For at mindske udledningen af metan øges ydelsen pr. ko, mens kvoten holdes konstant.

Og kviernes kælvningsalder nedsættes fra f.eks. 25,3 til 24 mdr. 

Opsætning af vindmølle til egen produktion af energi.

 

Mulige indsatsområder

100% selvforsynende med foder, hvilket også er en stærk klimamålsætning. Ved import af kraftfoder udgør forarbejdning og transport typisk 45% af klimabelastningen fra et kilo foder, der er derfor store muligheder i at begrænse importen. Køernes fodereffektivitet i forhold til den samlede ration må dog ikke forringes hvis klimagevinsten skal opretholdes. Udfordringen består i at dyrke sit eget proteinfoder. 

Vakuumpumpen på malkeanlægget kunne frekvensreguleres hvorved der kan opnås en energibesparelse på pumpen mellem 40 og 70%. Ved malkning udnyttes højest 50% af pumpens effekt, mens der er behov for fuld ydelse under vask. Det koster ca. 22000 kr. at få pumpen frekvensreguleret og tilbagebetalingstiden ligger typisk på mellem 3 og 7 år. 

Vandingsbehovet på mange ejendomme er stort. Ved at anvende vandingsregnskab (manuelt eller elektronisk) vil sikkerheden for at vande rettidigt og i passende mængder øges. Med f.eks. 140 hektar der skal vandes, er der også en væsentlig økonomisk og energimæssig besparelse i at vande optimalt, foruden klimagevinsten. 

Lastbil contra traktor transport. Effekten af at bruge lastbil til flytning af foder, gylle og halm frem for at bruge traktor og vogn, til den samme opgave er ca. 0,15 kg CO2 for hver ton der flyttes en km. Hvis bedriften udvides vil der være fornuft i at bruge lastbil til flytning af gylle når afstanden er mere end 4-5 km, hvilket vil være en økonomisk og klimavenlig disposition. 

1 krone til at sætte en ny standard

1 krone, fra salget af hver liter Naturmælks Gårdmælk, går direkte til at understøtte bæredygtige tiltag hos Naturmælks landmænd, der skal sikre den fortsatte udvikling hen imod en mere klimavenlig og bæredygtig mælkeproduktion med et fokus høj dyrevelfærd.
 

Ofte stillede spørgsmål

JA! Vi får ganske enkelt 1.- mere for mælken incl. moms og denne pris går direkte videre til arbejdet med at bla. få foretaget klimahandlingsplaner for Naturmælks landmænd.

Indtil vi ved hvordan I som forbrugere tager imod mælken, og så længe vi kun har ca. 3500 l. mælk om dagen fra Jens´ gård, vælger vi kun en minimælk variant. Men vi drømmer da om flere varianter. Jo flere landmænd der er kvalificerede til at deltage i mælkebevægelsen, og jo større efterspørgslen efter produkter bliver, jo flere produkter drømmer vi om at lave.

Føtex og Bilka forhandler gårdmælk, minimælk fra mælkebevægelsen i Naturmælk brandet. Netto forhandler Løgismose gårdmælk, minimælk fra mælkebevægelsen.

Forudsætningerne skal allerførst være på plads. Dvs.

  • Grundlaget er en rapport fra klimalandmand (1.0), der udføres af eksterne konsulenter fra Økologisk Landsforening & SEGES.
  • RISE rapporten udarbejdet af SEGES.
  • Dyrenes beskyttelse foretager årligt kontrol besøg.
  • Fødevarestyrelsens dyrlæger og teknikere udfører dyrevelfærd kontrol under hjerteordningen.
  • Bestyrelsen hos Naturmælk bliver organet, der kommer til at bearbejde de forespørgsler fra andelshaverne/ landmændene der kommer vedr. leverancer af mælk til mælkebevægelsen.