Nybjergvej Agro aps

I det sydvestlige Sønderjylland, tæt på Tønder lige uden for byen Jejsing, ligger Nybjergvej Agro APS. Gården har siden 1997 været drevet efter de biodynamiske dyrkningsprincipper og leverer således mælk til Naturmælks koncept ”Hømælk”. Der er stolte traditioner på gården indenfor levering af mælk til Naturmælks unikke brand ”Biodynamisk Hømælk” og ”Høost”, som de 300 sortbrogede køer dagligt producerer mælk til. Der er 360 ha jord, som drives med græs og korn, med hjælp fra maskinstationen. En del af jorden er vedvarende græs som forpagtes til kviernes græsning, hvorfor man hen over sommeren kan møde kvierne ved Margrethe Kog, helt ude ved Vadehavet.

Gården fik i 2017 nye ejere, så gården nu drives i selskabsform. Det betyder, at der er et tæt samarbejde omkring den daglige ledelse af gårdens drift. H.C. er direktør og står i spidsen for den økonomiske del af driften og investeringsselskabet. En driftsleder står for daglig ledelse og management, med alt hvad det indebærer omkring malkning og fodring af de 300 sortbrogede køer. Begge henter sparring og inspiration til den biodynamiske driftsform i samarbejdet med Edwin, som fungerer som biodynamisk konsulent. Edwin har en biodynamisk landbrugsuddannelse fra Holland, og mange års erfaring med det biodynamiske. Han kommer ugentlig på bedriften, og er med til at sikre, at det biodynamiske regelsæt udmøntes i praksis. Han bringer eksempelvis viden ind omkring de biodynamiske præparaters anvendelse, udvikler på fodringens sammensætning efter de biodynamiske principper, samler data fra forsøg, og bringer fokus på den antroposofiske fordybelse ind i samarbejdet.

Bæredygtighed og samarbejde er i fokus, når direktøren for Nybjergvej Agro APS fortæller om, hvorfor det lige netop blev gården på Nybjergvej, selskabet ønskede at investere i. ”Der skal være harmoni i bedriften, balance mellem driftsbygninger og den jord man har til rådighed”, fortæller H.C. Det er første betingelse for at selskabet er interesseret i at investere i en gårds drift. Dette stemmer godt overens med et af de økologiske bæredygtighedsprincipper, hvor køerne skal ud på græs, som skal ligge tæt på gården, der skal dyrkes store mængder grovfoder, og dyrene producerer gødning, som bringer frugtbarhed tilbage til jorden. Det hele danner et kredsløb.

Samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere er alfa og omega, specielt når gården har denne ejerform, som adskiller sig fra det traditionelle enkeltmandseje i landbruget. Et andet vigtigt samarbejde, er samarbejdet med mejeriet Naturmælk. Når køerne leverer mælk til et så unikt koncept som ”Biodynamisk Hømælk” tilhører, skal der hele tiden være god dialog mellem producent og afsætning.

et økologiske varesortiment i butikkerne udgør en stigende del af forbrugernes efterspørgsel, så det ser ifølge H.C. lyst ud for den økologiske produktion. Ser man med de biodynamiske briller på, så er fremtiden for Edwin en udvikling imod det biodynamiske, som er næste step efter økologien. Edwin er klar til at udvikle på køernes fodring, han foreslår noget så utraditionelt som brændenælder og hybenroser. Dette for at udvikle køernes evne til at producere mælk i harmoni med koens egen natur, og for at udvikle den gode smag i mælken. Tiltag der vil være gode for dyr, såvel som mennesker og sundheden generelt, er for Edwin en vigtig del af den biodynamiske fremtid.

Gården skal hen over de næste par år sikre mere plads til kvier og stude på ejendommen. Her er Edwin også klar med visioner om at udvikle staldsystemer, hvor køer og kalve kan gå sammen i familieflokke i en fremtid, som han ser indenfor rækkevidde.       

Nybjergvej Agro APS blev etableret i slutningen af 2017, så der er ikke så meget historik at vurdere på. Men det første år har bragt mange udfordringer, bl.a. en tørke i sommeren 2018.  De ansatte har ydet en kæmpe indsats, som de fælles kan være stolte over. H.C er stolt over at ejendommen har en historik og et parløb sammen med Naturmælk, som leverer mejeriprodukter af en høj kvalitet.   

Nybjergvej 2, Jejsing
6270 Tønder