Vores gårde arbejder med bæredygtighed gennem RISE modellen.

Bæredygtighed er økologi – og mere til

For os er økologi et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion. Det røde Ø garanterer blandt andet, at du får mad uden rester af sprøjtemidler og en høj grad af dyrevelfærd.

Men vi vil endnu mere. Når du vælger vores økologiske produkter, er du sikker på, at vi har målt på bæredygtigheden – at vi arbejder på at blive bedre hele vejen rundt i produktionen. Det gælder eksempelvis minimering af energiforbrug, forbedring af livskvalitet for dem, som arbejder på gården og produktionens bidrag til et mangfoldigt og varieret liv og landskab.

Når vi arbejder med bæredygtighed, bygger vi rundt om økologien og bidrager endnu mere til at skabe balance mellem natur og landbrug. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket. Du kan have tillid til, at vi gør alt, hvad vi kan, for at de produkter, du køber, bidrager til en bæredygtig udvikling.

Det er det, vi mener, når vi siger, at vi vil økologi – og mere til.  

RISE – benyttes i mere 50 lande

I vores arbejde med bæredygtighed anvender vi værktøjet RISE, som analyserer bæredygtighed hos landmanden i forhold til miljø, klima, økonomi og sociale forhold. RISE står for Response-Inducing Sustainability Evaluation og er et internationalt anerkendt værktøj, som benyttes i mere med 50 lande. Værktøjet er løbende udviklet over de sidste 15 år. 

 

Hvordan virker RISE?

Ved hjælp af landmændenes svar på en lang række spørgsmål måler RISE bæredygtighedsgraden på gårdene. Spørgsmålene inddeles i 10 kategorier, for eksempel ”jord”, ”livskvalitet”, eller ”energi og klima”. Hvert svar får en karakter, og til sidst beregnes gennemsnittet af karaktererne indenfor de enkelte kategorier. De samlede resultater tegnes ind i et 10-kantet ’spindelvæv’, som tydeliggør vores styrker og svagheder.

Med afsæt i vores udfordringer aftaler vi, i samarbejde med en konsulent, hvad vi konkret skal arbejde med, så vi bliver mere bæredygtige i alle aspekter og ikke kun i det, som vi i forvejen er gode til.  

Når landmanden i samarbejde med sin konsulent får lavet RISE analysen indsamles der oplysninger fra alle de kendte data på bedriften. Det kan være markplan, gødningsplan, dyrehold, jordprøver, regnskabstal mv. Når landmanden eks. etablerer mange naturtiltag, giver det mange point, er der brug af vedvarende energi giver dette også plus i regnskabet.

Efterfølgende deltager landmanden i et interview hvor alle øvrige data indsamles, og til sidst får landmanden en rapport hvor resultaterne præsenteres i et polygon som er karakteristisk for RISE analysen. Den giver et tydeligt overblik over kategorier hvor gården scorer mange point, og punkter hvor gården kan arbejde med forbedringer i forhold til at blive en mere bæredygtig gård.

Når vi arbejder med bæredygtighed, bygger vi rundt om økologien og bidrager endnu mere til at skabe balance mellem natur og landbrug. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket. Og landmanden får en konkret vurdering til at blive inspireret til at arbejde videre med bæredygtigheden. Vi tænker i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket.