Anne og Mark Hardebol

Lidt om Danelund, Anne og Mark Hardebol

Lidt syd for Ribe ud mod Vadehavet ligger Danelund hvor Anne, Mark og deres 4 børn bor. De overtog stedet sidst i 2011.  Anne og Mark er begge født i Holland. Anne kom til Danmark i 1996, som teenager sammen med sine forældre. Mark kom i 2003 efter han havde afsluttet sin landbrugsuddannelse i Holland. Nu er der 180 køer på gården, som næsten er 100 % jersey, og de driver 190 ha. hvor der stort set udelukkende er græs. Ved årsskiftet til år 2020 startede de med at levere mælk til Naturmælk.   

Anne og Mark har hentet inspiration til at drive deres landbrug i lande, hvor køerne udelukkende henter deres foder i form af græs. Mark fortæller ”Vi ønskede at drive gården som man gør i Irland/New Zealand, med forårskælvninger og masser af afgræsning, og minimalt eller ingen kraftfoder og lave omkostninger. Derfor lå det nærmest til højrebenet også at omlægge til økologi”. De startede omlægning af gården i 2016 og har indført sæsonkælvning, hvor alle køerne kælver udendørs, omkring midt april. Anne og Mark fodrer med græs, som køerne henter selv, om vinteren med græs i form af hø og ensilage. 

Anne og Mark driver deres landbrug efter princippet om Feed no Food. Køer er drøvtyggere og dyr, der kan omsætte græs til mælk og kød. I Feed no Food udnyttes at man kan fodre køerne med foder, som ikke kan anvendes til menneskeføde. Køerne får ikke kraftfoder, majs eller korn. Til gengæld accepterer de at der er en lavere ydelse. Når dyrene er ude så meget som muligt, hele året rundt, udfører de et stykke ”Naturligt arbejde”. Anne og Marks produktion drives også efter low cost princippet – så få omkostninger som muligt. Så der er så godt som ingen maskiner – kun en minilæsser, en traktor, 2 vandingsmaskiner og en kreaturvogn. ” Vi har prøvet at fjerne alt mellem koen og mælketanken. Altså køerne gør det de er skabt til. Spiser græs på marken og laver mælk af det, uden alt for mange led imellem” fortæller Anne og Mark om deres low cost produktion.

For Anne og Mark er målet at være selvforsynende med foder til dyrene. Deres produktion skal være økonomisk bæredygtig og det bliver den bl.a. gennem optimal udnyttelse af græsmarkerne. Når gården drives efter Feed no Food princippet er græsmarken i centrum.  Her sikres det gennem hele græsningssæsonen at køerne tilbydes nyt frisk græs, så koen kan udnytte foderet optimalt. Køerne får flere gange dagligt tilbudt nye græsstykker, og der er helt specielt management omkring det at køerne æder meget græs.

På gården er der også et ønske om at udvikle naturen. Der er derfor sat gang i at grave 2 nye søer og plante levende hegn, til gavn for biodiversiteten.

”Det kommer an på om økologien bliver ved med at udvikle sig i en bæredygtig retning, og det gælder også økonomien. Det hjælper ikke at booste den økologiske produktion, hvis ikke også efterspørgslen følger med, og priserne til landmændene ikke ligger på et bæredygtigt niveau”

Anne og Mark har fundet en driftsform og en hverdag, som for dem er harmonisk i forhold til bæredygtig produktion og familielivet. ”Vi er taknemmelige for, at vi har fået lov til at omlægge vores produktion fra en ganske almindelig konventionelt landbrug til den produktion vi har i dag” fortæller de.  

Naturmælk er et mindre mejeri, som udelukkende indvejer økologisk mælk. ”Nok mest for at være del af et rigtigt andelsselskab og ikke bare et nummer” fortæller Mark.

Sdr. Farup vej 9, 6760 Ribe