Foto: Klaus Dichmann

Agerhønen

Agerhønen var for 50 år siden en almindelig fugl i det danske landbrugsland. Men i takt med intensivering og effektivisering har agerhønen gradvist fået det værre. Mange steder er der nu langt mellem agerhønsene ude på markerne, og endnu flere steder findes de slet ikke længere. Agerhønen yndede det mere gammeldags landbrug med små marker med mange forskellige afgrøder og gerne roemarker.  Men dette landbrug er ikke længere rentabelt, og kan man så overveje, hvad der kan gøres for agerhønen i det moderne landbrugslandskab. Hos Naturmælk-leverandør Thomas Helle i Tjæreborg ved Esbjerg findes der stadig agerhøns. Ejendommen ligger lige i kanten af marsken ved Vadehavet med visse jorder i marskenge, og andre på en bakkeø. Agerhønen undgår den tunge marskjord, men trives på den lettere sandmuldede jord på det lidt højere terræn. Her er endnu flere af de små marker med levende hegn og ikke mindst insekter, som trives i de økologiske kornmarker. Og netop insekter, som er tilknyttet mark-udkrudtet er det som både agerhønsekyllinger og lærkeunger lever af. Og de voksne spiser også en del ukrudtsfrø. Generelt kan man hjælpe agerhønen ved udlæg af brak- eller vildtstriber samt insektvolde i markerne, som alle er små udyrkede fristeder for vilde planter og dyr som både agerhønen og småfugle som lærker, tornirisker m.fl.. Tyske undersøgelser viste tydelig fremgang for agerhøns efter sådanne initiativer

Fakta: Agerhønen (Perdix perdix) er en lille hønsefugl, som lever i det varierede åbne land. De lever i familier, hvor parret om foråret danner et territorium. Her ruger hønen på de 12-16 æg, som typisk lægges i en rede på jorden i et levende hegn. Når kyllingerne klækkes efter 24 døgn, kan de straks efter løbe af sted. Begge forældre passer ungerne til de kan flyve, og faktisk holder familien sammen til næste år i marts, hvor de unge flyver ud i alle retninger for at finde en mage og påbegynde eget familieliv. De voksne lever mest af frø og spirer fra både vilde planter og afgrøder, mens kyllingerne mest lever af insekter. Uden vilde planter med tilknyttede insekter finder agerhønsekyllingerne ingen føde.

Tekst: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver