STALDSKOLER OG GOD DYREVELFÆRD.

For at styrke sammenholdet mellem landmændene og styrke udviklingen af gårdene i De økologiske mejerier mødes landmændene i staldskoler. De økologiske mejerier omfatter både Øllingegaard Mejeri og Naturmælk i Sønderjylland, og grupperne er med til at styrke sammenholdet og inspirationen mellem de 41 leverandører. De mødes i mindre grupper ude på deres gårde, og drøfter emner som er aktuelle i hverdagen. Den enkelte landmandsvært sætter dagsordenen, og de andre landmænd byder ind med gode ideer og løsningsforslag.

I staldskolerne er der altid ét fælles udviklingsområde, og det er dyrevelfærd. Deltagerne vurderer velfærden i besætningen, og giver konstruktivt hinanden ros og forslag til forbedringer. Dette styrker vores fælles mål om at dyrevelfærden skal være i top hos alle vores landmænd. Et emne der også vedrører udviklingen af sundheden i gårdens besætning er fokus på brugen af antibiotika. Alle har et fælles mål om at nedbringe brugen af antibiotika i besætningen, så landmændene skal hele tiden være på forkant med at udvikle sundheden i besætningen, så der skal behandles mindst muligt.

Staldskoler bygger på en anden læringsform end de traditionelle ekspertsystemer, og man arbejder i stedet med ligeværdig fælles læring. Alles bidrag er lige gode og skaber demokrati i samarbejdet omkring løsningsforslagene. De landmænd som deltager i staldskolen samarbejder om at udvikle den viden, de skal bruge for at nå et givent mål, eller løse en aktuel problemstilling. De løsningsforslag der opstår er meget handlingsorienterede, praktiske og baseret på erfaringer. Det giver også en innovativ tilgang til problemstillingen, når så mange muligheder kommer i spil. Nye leverandører og garvede leverandører giver hinanden input.

På det næste møde i staldskolen følger deltagerne op på om landmanden har fået sat de løsningstiltag i gang som deltagerne havde foreslået.