Klik her for at følge ormsiggaard på facebook

FRODE HJORT GREGERSEN:

Hos Frode Hjort Gregersen på Ormsiggaard ved Forum nær Esbjerg skal der ske noget. På gården, hvor de er 6. generation, driver de en mindre besætning med malkekøer i et biodynamisk økosystem, der har hjertet med og hele tiden udvikler sig i nye og spændende retninger.

På den biodynamiske Ormsiggard bor Frode og hans børn Nicolaj, Line, Ditte og Lasse, Umar, som er en ung dreng i aflastning, hunden Jambo, 3 geder og en flok katte. Daniel, som er fastansat og Nikolaj, som hjælper på deltid, er vigtige for at få dagligdagen til at fungere.

Frode begynder dagen kl. 4.30, hvor de 85 køer skal malkes. Klokken 9 kommer medarbejderne for at fodre dyrene og lave forefaldende arbejder dagen ud. Om eftermiddagen malker Daniel.

”Ud over mælkeproduktionen har vi også grise om sommeren. Omkring 20 slagtesvin, som går ude i en skov med krølle på halen og hygger sig. De har det bare rigtig godt. Dem slagter vi og sælger til en butik i København, der hedder Spis min Gris,” siger Frode.

”Da vi omlagde til økologisk drift i 1995 var det holdningerne, ikke økonomien, der fik lov at styre. Vi havde jo gået og øvet os på at reducere sprøjtningen til det minimale, og de sidste år før omlægningen brugte vi kun husdyrgødning. Vi havde jo forureningen af grundvandet helt tæt inde på livet, for vi kunne se i vores egen vandboring, at nitratindholdet bare steg og steg. Det var lige før, myndighederne ville lukke boringen. Men efter 4-5 år begyndte det at falde igen,” fortæller Frode.

For tre år siden lagde Ormsiggaard så om til biodynamisk drift: 

”Der var vækst i salget af den biodynamiske mælk, og vi vil gerne følge med efterspørgslen. Vi tænkte, at nu har vi været i gang med økologien så længe, så lad os prøve noget nyt! Vi skal have nye udfordringer – ellers går vi i stå,” fortæller Frode.

”Både ja og nej. Nogle ting går direkte ind i bedriften. Køerne får horn, og der skal man lave nogle foranstaltninger, så de har godt med plads og ikke skader hinanden. Biodynamik er en større videnskab, og vi arbejder på at forstå det. På vore marker er biodiversiteten steget kraftigt, og der er blevet mere humus (plantedele, der efterlades i jorden, red.). Det gør jorden mere svampet og bedre til at holde på vand og næringsstoffer,” forklarer Frode og fortsætter:

”Før i tiden kunne vi godt døje med ringorm. Men i den biodynamiske staldskole blev der foreslået, at vi skulle hænge kristtjørn op ud i stalden – og nu har vi stort set ikke ringorm længere. Hvis dét virker i stedet for medicin, så gør vi det. Nogle gang er det enkle det bedste. Det er også vores mantra her,” fortæller Frode.

”I samarbejde med 2 planteavlere er vi i årenes løb blevet 100% selvforsynende med foder, og vi producerer vores egen strøm med solceller og en husstandsvindmølle. Vi har elbil og tørringsanlægget til tørring af løst hø er baseret på træflis fra vores egne træer,” siger Frode.

”Vi vil gerne reducere fossile brændstoffer i forhold til vores traktorer. Men der venter vi på den teknologiske udvikling. Vi kunne dyrke vores egen rapsolie til dieselmotoren. Det er det, vi gerne vil. Være vores eget økosystem,” siger han.

Produkterne taler selv deres tydelige sprog, mener Frode:

”Man kan jo se direkte i sin mad, hvad dyrene spiser. Den gule farve i mælken, smørret og creme fraichen. Vi ved, at frisk græs og hø har en sundhedsmæssig effekt på køerne, og smagsmæssigt går det også lige igennem. Urterne, som alle Naturmælks leverandører sår i deres græsmarker, og ukrudtet, har indvirkning på smagen i mælken. Førhen sprøjtede vi alt ukrudt væk, men nu sår vi det i igen, for køerne elsker det,” fortæller Frode.

”Mælken direkte ude fra tanken er min yndlings – men den kan du desværre ikke købe i butikkerne. Vi har jo drukket den hele vores liv, og den smager dejligt. Biodynamisk hømælk direkte fra tanken er simpelthen grand cru,” slutter Frode.

Alslevvej 17, Forum

6715 Esbjerg