klik her for at følge østerløkke på facebook

Østerlykke A/S

Lidt om Østerløkke

Gården Østerløkke ved Rødding i Sønderjylland er en af Naturmælks største mælkeleverandører. Gården er omgivet af store græsarealer til køernes sommergræsning, og dele af jorden ligger i naturskønne områder ned til Ribe Å og Gels Å. Her græsser kvierne om sommeren. Der leveres mælk fra 330 sortbrogede malkekøer, og det bliver til omkring tre millioner kg mælk årligt. Der hører 430 ha. jord til gården som dyrkes med græs, ærter, korn og majs. Langt største delen af jorden anvendes til at dyrke foder til køerne. Gården har været drevet økologisk siden 2007, hvor den også begyndte at levere mælk til Naturmælk. I det daglige er der 5 fuldtids ansatte på gården.

Østerløkke drives af Dansk Økologisk Selskab, der erhvervede gården og naboejendommen Fuglebjerggaard i 2017. Visionen for Dansk Økologisk Selskab er at skabe en bæredygtig platform for driften af økologiske gårde. Selskabet vil være med til at definere fremtidens landbrug.

Østerløkke blev bygget i 2007. Det er nye og moderne staldbygninger samt et afsnit med malkekarussel. På Østerløkke er køerne og kalvene opstaldet, og på nabogården Fuglebjerggård, er kvierne og goldkøerne opstaldet om vinteren. Bygningerne er indrettet så de tilgodeser dyrevelfærden optimalt, og de er nemme at arbejde i for de ansatte på gården.

Østerløkke drives med respekt for både dyr, jord og natur. ”I vores samfund er der en voksende bevidsthed om, hvad vi udsætter vores kroppe og omgivelser for. Derfor tror vi på at efterspørgslen efter økologiske fødevarer vil fortsætte med at stige. Vi vil gå foran, når det gælder dyrevelfærd. Vi vil åbne vores stalde og vores landbrug for alle, der er interesserede i at opleve, hvordan et moderne, økologisk landbrug drives” fortæller direktøren for Østerløkke.

Det er vanskeligt at vælge et yndlingsprodukt blandt de friske økologiske produkter fra Naturmælk.

Havmarksvej 2A 6630 Rødding