KRISTIAN THERKILDSEN:

Vi skal tro på, at vi er dygtige

Øster Åsted.

Gennem mere end 25 år har Kristian drevet gården Øster Åsted ved Kvong, tæt på Varde. Så han tilhører gruppen af Naturmælks erfarne økologiske landmænd. Gården har genne tiden vokset sig stor fra 40 køer i 1991 til nu 250 krydsningskøer og han driver gården sammen med sine 4 medarbejde. Køerne er krydsningskombinationer mellem Holstein, Jersey og RDM. På gården er der en studeproduktion, hvor racen Simmetal også indgår, og der afsættes også dyr til opfedning hos en økologisk nabo.

Kristian driver 480 ha. jord, det er hovedsageligt foder til køerne og lidt salgsafgrøder. Selvforsyning og danskproduceret foder er en vigtig målsætning på gården. Dyrkning af græs, majs, lupiner og hestebønner er med til at sikre at foderet er næsten 100 % hjemmeavlet.

Jeg er landmand og jeg er glad for dyr og glad for naturen. Det er det, det hele handler om. Køerne har en høj ydelse og en høj sundhedsstatus. Forbruget af antibiotika er lavt, og ligger pt. blandt de 5 bedste økologiske besætninger i hele landet. Vi er nået dertil fordi vi holder fokus på køerne. Vi skaber gode forhold for køerne i stald og mark. Da jeg investerede i nye underlag i sengebåsene, kunne vi med det samme se, at dyrene fik det endnu bedre. Hvis dyrene bliver syge har vi en klar strategi for hvordan der handles.

Jeg har valgt at levere mælk til et mindre mejeri som Naturmælk, og det er jeg stolt over. Vi ejer vores eget mejeri og vi har altid ønsket at være tæt på forbrugerne. Vi er også tæt på beslutningerne i mejeriet.  Når vi mødes i fællesskabet på leverandørmøderne drøfter vi hvilken retning mælkeproduktion og mejeri skal udvikle sig i. Det er vigtigt for mig, at mange af beslutningerne og udviklingen i Naturmælk er vokset op fra flokken. Vi er fælles om beslutningerne og det vi gør. Vi har også besluttet i fællesskab at vi stiller ekstra krav til hinanden og den måde vi producerer mælken på. Eks. får alle leverandørerne lavet RISE bæredygtighedsanalyser. Her vurderes bæredygtigheden på gården ud fra 10 forskellige kriterier. Der indgå bl.a. dyrehold, energi og klima, biodiversitet og driftsledelse og vi har god score på mange parametre. Da jeg kunne se at punktet energi kunne trænge til forbedring investerede jeg i varmegenindvinding hvor jeg udnytter overskudsvarme fra stald til opvarmning i stuehuset.  

Vi har også besluttet at vi landmænd vil lave naturtiltag på vores gårde. Jeg har bl.a. anlagt en sø og plantet hegn. Men den største indsat har været deltagelse i projekt ”Vådområde i Kvong Mose” som er en af de største naturgenopretninger, der er foretaget hos Naturmælks leverandører. På min jord er der nu udtaget 50 ha. som ligger som vådområde, og der dyrkes nu ikke længere landbrugsafgrøder. Hensigten er at være med til at reducere kvælstofmængden til Ringkøbing Fjord og genskabe natur. Områdets fauna og flora vokser, og jeg har allerede observeret mange traner og ænder i området, det er da sjovt at se.  

Det er få gange jeg har mødt skepsis, så er det ofte fra ældre konventionelle landmænd. Det sker heldigvis i en gemytlig tone, bl.a ved sammenkomster i nabolaget.

Det har varieret en del gennem tiden, men lige nu er det Skyr med vaniliesmag. Tilsæt lidt frisk frugt, så er det rigtig godt. Oste som Høost og Hodde Kristian er også populære. 

Kvongvej 319, Åsted
6800 Varde