Gertjan fokkink

Lidt om Christel og Gertjan Fokkink. 

Lidt syd for Grindsted bor Christel og Gertjan og deres 2 børn Boje og Oliver. Ejendommen ligger i den del af det jyske, hvor jorden er af den lette type, og ejendommen er bygget i 1924 på opdyrket hede og mose. Christel og Gertjan kommer fra Holland, og de slog sig ned på stedet i 1998. Gården er et fælles projekt, hvor hele familien hjælper til. Gertjan kom med sin landbrugsuddannelse, og Christel har en økonomiuddannelse, som hun også bruger udenfor bedriften. 

”Jeg kan godt lide at være en del af et mindre selskab”.  

Gertjan startede med at levere økologisk mælk til Naturmælk i januar 2020. At det blev Naturmælk, som skulle indveje gårdens mælk, var et klart valg, fordi han gerne ville være andelshaver i et mindre andelsselskab. Mælken leveres af 150 sortbrogede køer, hvor enkelte er krydset med RDM. Der er sæsonkælvning, hvor køerne kælver fra september frem til Jul. Gertjan driver i alt 185 ha. jord med korn og græs. 

”Vi startede med at lægge gården om til økologi i 2017, fordi vi så, at man godt kunne producere fødevarer uden kemi og kunstgødning, og forbrugerne efterspurgte økologi”, fortæller Gertjan. Gården blev forinden drevet ved minimal sprøjtning, og om sommeren var gården helt selvforsynende med foder. Nu udvikles gården i den økologiske retning; om sommeren tilbydes køerne nyt frisk græs, efter 2-3 dage i 15 forskellige folde, og der er fokus på mere hjemmeavlet protein, så gården også kan blive selvforsynende med foder i vinterperioden. Allerede nu er gården 90% selvforsynende, men Gertjan overvejer dyrkning af enten ærter, lupin, eller hestebønner som en proteinkilde til dyrenes foder.  

”Den ser lys ud, hvis befolkningen også er villig til at betale de højere omkostninger, økologerne har. Dem, der spiser fødevarerne, har ansvaret for, hvordan fødevaren på deres tallerken er produceret.  Landmændene producerer det, markedet efterspørger, lige som alle andre virksomheder. Og det er forbrugernes opgave at styre det, ved at lægge de rigtige varer i deres indkøbskurve”.

Gertjan har en livsfilosofi, som han efterlever. ”Alle har ret til at være her i denne verden uanset hudfarve, religion, eller måden at drive landbrug på. Vær glad og respekter hinandens meninger og opfør dig som et ordentligt menneske”. Når skepsis mødes med åbent sind, går det nemt.

Efter snart 4 år med økologisk drift bliver det mere tydeligt, at gården drives økologisk. Gertjan er stolt over, at han kan producere fødevarer, selvom ukrudtet er til stede, og står i pragtfuld blomst.  At vi kan have et godt familieliv, hvor vi hjælper hinanden på ejendommen, er også et ”must” for Gertjan.

På gården er der bier, som Gertjan selv producerer honning fra. Han sår urter i græsmarkerne, og der er en flot mergelgrav og et unikt, smukt, gammelt engareal med gamle træer. Gertjan har netop fået lavet sin første RISE bæredygtighedsanalyse, som er et tilbud, han kan benytte sig af nu, han er blevet andelshaver i Naturmælk. Her får han bl.a. forslag til at plante flere læhegn og lave yderligere små biotoper, og dermed skabe endnu mere biodiversitet på stedet.

Det er brie og koldskål – de smager bare bedre end alt andet, jeg har prøvet, slutter Gertjan.

Vesterhedevej 28, Sønderby, 7200 Grindsted