25 år med økologi – og stadig visionære…

De første økologiske landmænd, der etablerede Naturmælk i Sønderjylland tilbage i 1994, skabte mejeriet på baggrund af en arbejdsfilosofi, der bygger på den indianske læresætning om at ”vi har ikke arvet jorden efter vore fædre, men lånt den af vore børn”. Denne læresætning er stadig essentiel i måden hvorpå de nu 32 landmænd, deres familier, deres landbrug og mejeriet Naturmælk agerer; et hensyntagen til den jord, der dyrkes i alle led i værdikæden.

Økologi er for alle parter meget mere end en dyrkningsform. Det er en holdning til at ville noget mere og bedre end økologien, som vi kender den i dag.

Alle i fællesskabet omkring Naturmælk har igennem de seneste 25 år arbejdet for en økologiske og bæredygtig virksomhed – på den individuelle bedrift og på mejeriet. Og hver dag arbejdes der fortsat på  at skabe de sundeste mejeriprodukter med de største smagsoplevelser. Og det arbejde fortsættes..

 

Mange tiltag er der taget igennem tiden:

– Større grad af selvforsyninger er opnået ude på en del af de enkelte gårde

– Et konstant arbejde for bedre dyrevelfærd (Stop for aflivning af tyrekalve, certificering af landmændene efter Dyrenes Beskyttelse)

– Flere landbrug dyrkes efter de biodynamiske principper

– Alle landmændene udsår 7 Urter i deres græsmarker, for at sikre et større velbefindende hos dyrene- og et mere varieret foder til køerne, når de græsser.

– Høj sporbarhed fra produkt til landmand.

– Grøn energi

– Naturplaner udarbejdet for en stor del af Naturmælks landmænd

– Et evigt arbejde for en bæredygtig økonomi hos den enkelte landmand samt for mejeriet.

 

Vi har en drøm….

Nu åbner vi et vindue til de næste 25 år frem i tiden- og drømmer os hen sammen med Naturmælk og de landmænd, der dagligt leverer deres økologiske mælk til mejeriet.

Her vil vi opleve at langt de fleste af Naturmælks landmænd i hverdagen gør brug af resultaterne af RISE analyserne – og arbejder konstruktivt med at sætte nye mål. Naturplanerne arbejdes der fortsat med, for at sikre en vedvarende positiv holdning til den omkringliggende natur. Landmændene fodrer udelukkende med dansk foder, idet 100 % sporbarhed er af høj vigtighed for såvel producent som for kunderne. Vindmøller, eller andre alternative energiformer er opført på de fleste af gårdene, og samtidig er der etableret endnu flere privat etablerede biogasanlæg. Den bæredygtige økonomi er forankret på alle gårdene; de økologiske landmænd med deres familier oplever også derigennem en bedre livskvalitet. Og alle dyrene har det fortsat godt.

Mejeriet har gennemgået radikale forandringer i form af andre energikilder til driften og derigennem en højere økonomisk effektivitet. Størstedelen af emballagerne fremstilles af miljøvenlige, nedbrydelige materialer – eller måske er mejeriet blevet 60% emballagefri? Mejeriet har sammen med en del af landmændene etableret produktionsfællesskaber i 3. landene –  og er derigennem selvforsynende med frugt, bær o lign. som ingrediens til syrnede produkter. Og Naturmælk er fortsat en arbejdsplads, der tiltrækker medarbejdere, der ønsker at være en del af et bæredygtigt og udviklende fællesskab.

Dette er lidt af drømmen, der sagtens kan blive til virkelighed.