Bestyrelsen:  

Formand: Jens Krogh

Næstformand: Heino Mølholm

Bestyrelsesmedlem: Filip Mark Friis

Bestyrelsesmedlem: Katrine Fynbo

Bestyrelsesmedlem: Benny Bonde

Bestyrelsesmedlem: Finn Johannsen

Bestyrelsesmedlem: Knud Foldschack

Medarbejderrepræsentant: Poul Olsen

Direktør: Leif Friis Jørgensen