Jens Harrekilde

Lidt om HesteHaveGård og Jens Harrekilde.

På Østfyn, syd for Nyborg mellem Ørbæk og Gislev, ligger HesteHaveGård. Stedet ligger i den smukke ådal hvor Holme Bæk, Sorte Å og Kongshøj Å løber sammen, og danner et helt unikt landskab. Langs åen er der et kuperet terræn med mange træer og permanent græs, som afgræsses af gårdens jerseykøer. Jens er 3. generation på HesteHaveGård, som han overtog i 1984. Jerseykøerne leverer mælken, men der er også en lille besætning af Engelsk White Parkkvæg. De græsser i parken som omgiver stuehuset, og pynter perfekt i den engelske parkstil. Jens’ far var inkarneret jerseyavler, og ham der grundlagde besætningen, mens Jens betegner sig selv som kvæg-bruger. Der er 200 jerseykøer, og der hører godt 300ha. jord til gården samt 15 ha. med skov, sø og græsenge. Gården har flere indtægtsmuligheder; udover mælkeproduktionen dyrkes der også salgsafgrøder som rajgræs og havre til konsum. Jens er også markmand og dyrkning af salgsafgrøderne giver en god synenergi over til økologien.

Hvornår gik du ind i økologien og hvorfor?

Jens er globetrotter og har rejst i 62 lande, specielt New Zealand står hans hjerte nær.  ”Jeg har været meget inspireret af mine rejser til New Zealand, og har været der så mange gange. Dyr på græs ligger dybt i mig. New Zealand har inspireret mig til at have fokus på lave omkostninger, og på måden at fodre køerne på”. Egentlig var økologi slet ikke noget for Jens, men da muligheden bød sig, startede han omlægning af jorden. ”Det var oplagt med økologi, når jeg havde alt det græs, og tilmed økologisk mask fra det lokale økologiske bryggeri til foder. Så pludselig så jeg muligheden for både at producere økologisk mælk og producere nogle økologiske salgsafgrøder”.  Jens startede med at levere sin første økologiske mælk til Naturmælk januar 2020. En anden vigtig beslutning for Jens var installeringen af mælkerobotter i stalden. Begge beslutninger har været med til at give ham et personligt løft som mælkeproducent, og både ydelse og indtjening er steget.

Hvordan ser fremtiden ud for økologien ifølge dig?

Jens har arbejdet med lokal afsætning af mælk og har haft sit eget gårdmejeri, så det med mælken er ikke bare noget der bliver afhentet i en tank. ”Mælken skal også omsættes i produkter som forbrugerne skal se i øjnene og se historien bag ved.” På HesteHaveGård er der en god fremtid i at fortælle historien om økologien. Køerne plejer landskabet og skaber gode betingelser for biodiversiteten. Masser af plads til køerne i stalden, adgang til hvilearealer med dybstrøelse og den gode dyrevelfærd. Lokalproduceret foder til dyrene. Alle er de tiltag som er en del af økologien.

Hvilke specielle økologiske tiltag er der på din bedrift, - hvad er unikt?

Jens leger med tanken om at udvide græsningsarealerne med græs og skov, så dyrene kan græsse mellem træerne og der kan etableres græsningsskov. På ejendommen er der etableret et Spor i landskabet, det betyder en sti på gårdens jorde som er offentlig tilgængeligt. Det følger ådalen, som fører fodgængeren gennem skov og mark og over å. Sporet hedder HesteHaveGård, og interesserede kan spadsere de godt 2 km. og nyde den smukke natur.

Hvad siger du når du møder skepsis overfor økologien?

Jens føler ikke han møder skepsis overfor det, at han er blevet økolog. Han reflekter og siger: ”Jeg tror nok, jeg skulle have besluttet det noget før, med de muligheder der er her.”

At få det hele til at hænge sammen i en enhed, det giver stolthed her i livet.

”Jeg er stolt over at bo her på Ådalen, have mine dyr, at være kvæg-bruger, at have kvæg der græsser lige op til mit vindue, stolt over at være landmand, stolt over det med naturen. Få det hele til at hænge sammen i en enhed, det giver stolthed her i livet. At have mælkeproduk-tionen, så jeg kan leve af det, så det hele bliver bæredygtigt, for der skal også være indtægter,” siger en tilfreds økologisk kvæg-bruger. Jens har en helt klar strategi for de næste 10 år på gården, som er at opretholde den nuværende produktion.

Hvilket produkt er dit yndlingsprodukt?

Jens spiser mange mejeriprodukter, men han tænker specielt på yoghurten fra Øllingegaard. ”Jeg flyver så tit fra København til Bangkok, med Thai Airways. Her spiser jeg Øllingegaard yoghurt til morgenmad, midt om natten, når vi flyver ud over kysten fra Bangladesh og ind over Burma. Det tænker jeg over hver eneste gang, at jeg nyder min Øllingegaard yoghurt lige netop der. Det synes jeg er meget sjovt, specielt nu- hvor jeg er blevet leverandør til Naturmælk”.

Ørbækvej 78 – 82, 5854 Gislev