1 krone til at sætte en ny standard

Mælk fra CO2-neutralt landbrug
Mælken kommer fra gården Kroghsminde i Sydvestjylland, hvor landmand Jens Krogh er lykkedes med at reducere sin klimabelastning gennem et målrettet arbejde med kulstofbinding, foder, maskiner, markarbejde og en række andre tiltag. Samtidig har Jens opsat en vindmølle og et biogasanlæg, hvis energiproduktion fortrænger så meget CO2, at gårdens samlede klimaregnskab bliver negativt med 0,12 kg CO2e/liter mælk. Det er klimaneutral mælkeproduktion med en sikker margin.

1 krone til at sætte en ny standard
Vi er stolte af at kunne tilbyde en mælk fra Danmarks første CO2-neutrale mælkeproduktion. Den sætter en ny standard, som forhåbentlig bliver et eksempel til efterfølgelse. 1 krone fra salget af hver liter af Jens Kroghs minimælk går til at sikre den fortsatte udvikling mod en klimavenlig mælkeproduktion hos Naturmælks landmænd.

Næste tiltag er allerede i gang. Klimatiltag på fem andre gårde.

Vi er allerede igang med de næste tiltag nu. Der er tale om klimahandlingsplaner på fem yderligere gårde, så de også kan nedbringe deres CO2-belastning.

Hver gang vi gennemfører et tiltag eller begynder et nyt, vil I kunne læse om det her På den måde kan, I følge med i de tiltag I har hjulpet landmændene og klimaet med.